En grønnere og mer effektiv samferdselspolitikk

Et innlegg Tromsø Venstres ambisiøse samferdselspolitikk, skrevet av Kine Bergheim, som er leder for programkomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


En grønnere og mer effektiv samferdselspolitikk

Du har kanskje hørt tromsøværinger si at Tromsø har alt og i Tromsø er alt nært, forhåpentligvis har du tenkt dette selv også. Det er ikke langt fra mylderet av folk, butikker og kafeer i sentrum til en stille fjelltopp eller til Tromsømarka, skitrekk eller nesten hemmelige strender. Du skal ikke kjøre mange kilometer fra Sandnessund- og Tromsøbrua før du er på bygda, du kan bo helt på landet og bare en svipptur unna sentrum.

Vi i Venstre mener at dette er viktige kvaliteter for Tromsø, og det er disse kvalitetene vi vil bygge videre på for å utvikle byen. Byen vokser, det betyr flere som skal i barnehagen om morgenen, flere som skal på jobb og skole, flere som skal hjem når arbeidsdagen er over, flere som skal handle middag, flere som skal på trening og flere som skal finne på noe med venner senere. Det blir mange reiser på en dag. Venstre vil at du skal ha flere transport-alternativ å velge mellom.

Ingen etterspør mer forurensing, Venstre mener at det er politikernes oppgave å legge til rette for at folk kan leve moderne, bekvemme liv uten å skade naturen og forurense miljøet rundt seg. Det viktigste miljøgrepet vi kan gjøre i Tromsø er å redusere bilbruken gjennom å gjøre miljøvennlige transportmidler mer attraktive i hverdagen. Da må bussen gå oftere, til flere stoppesteder, og det må gå raskt å komme seg frem. I denne perioden har Venstre fått gjennomslag for utbygging av egne kollektivfelt på Stakkevollveien, dette betyr at bussen kan kjøre forbi køen i rushtrafikken, slik at passasjerene kommer raskt, ja kanskje raskere frem enn de som kjører bil. Venstre vil at Tromsø kommune skal overta kontrollen over kollektivtransporten fra fylkeskommunen, slik at politikerne her kan drive mer helhetlig byplanlegging. Nå som vi får effektivisert bussrutene på Stakkevollveien, må det bygges tettere på denne veien og særlig rundt busstoppene, slik at det bor mange der bussene går.

Vi vil bygge bydeler der du kan få tak i det du trenger rett i nærheten, slik at du slipper å kjøre langt for å handle. Vi vil også lage flere snarveier mellom bydelene. Venstre har i denne perioden prioritert å oppgradere Tromsømarka, med skilting og generell utbedring for at folk skal kunne velge å gå på ski, sykle eller spasere til jobb eller på besøk. Vi fikk også inn flere nye gang- og sykkelstier i Tromsøpakke 3, som ble vedtatt for to år siden.

I Tromsøpakke 4 vil vi ha enda flere kollektivfelt og gang- og sykkelstier og bedre veier. Venstre vil starte arbeidet med dette allerede i neste periode. For å få midler fra statens belønningsordning for kollektivtransport og gang- og sykkelveier må vi hente inn noe av finansieringen selv. Det er hevet over rimelig tvil at menneskers utslipp av CO2 påvirker klimaet, og Venstre mener at det er rettferdig at de som benytter forurensende kjøretøy kompenserer fellesskapet for skader på lokalmiljø og klima. Vi foreslår derfor å øke den lokale drivstoffavgiften i neste periode for å realisere prosjektene i Tromsøpakke 4, siden dette er en ubyråkratisk finansieringsmetode som er direkte knyttet til forbruk. Samtidig vil vi garantere for at minst 20% av den innbetalte avgiften går til opprustning av veibanen i Tromsø kommune. Bilister tjener også på at det er mindre kø, bedre byluft og flere alternativer når man selv eller ungene skal et sted. Pendlere sparer tid og penger på mindre kø og kortere transporttid.

Venstre vil samtidig starte utbyggingen av en ny Kvaløyforbindelse og arbeide for at dette skal få høyeste prioritet hos fylkeskommunen. Vi vil selvfølgelig også starte byggingen av E8 i Ramfjorden.

Byen er i vekst. Vi kan velge om vi vil la det føre til mer eller mindre kø, mer eller mindre forurensing, mer eller mindre bilavhengighet. Venstre tenker fremover, vi har faktisk planlagt så god plass på Stakkevollveien at det går an å bygge en bybane der senere, hvis tromsøfolk vil ha det og er villige til å gjøre de investeringene som trengs. Vi er klare til å ta det løftet, og håper at flere ser mulighetene som finnes for en grønnere, smartere og mer moderne samferdselspolitikk i Tromsø!

Kine Bergheim, leder for programkomiteen i Tromsø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**