Abid Raja i Hallingdal

I forbindelse medAbid Raja’s besøk i Hallingdal 27. og 28. oktober, fekk han rundtur og info om Ål Kulturhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Ål 1

Foto: Ellen Mikkelrud

Etter god lunsj på Kafé Kulturrampa, gav kulturhusleiar Thor Olav Fjellhøy ein fyldig gjennomgang av historia og utviklingsplanane. Det vart besøk på Nesch museet og i Galleri Syningen.

Ål 2

Foto: Ellen Mikkelrud

Kommunalsjef i Helse og sosial, Karsten Didriksen presenterte bl.a utfordringane kommuna står over for ifm. samhandlingsreformen og den planlagte utbygginga og samarbeidet med dei andre Hallingdalskommunane.

Ål 3

Foto: Ellen Mikkelrud

Til slutt fekk med eit hjertesukk frå Hol om konsekvensane ved å fjerne konsesjonslova. Dette vil gje svært store utfordringar for spesielt Geilo sentrum, der ein kan risikere at hus blir solgt som hytter og antall fastbuande blir færre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**