Hurum Venstre: Nominasjonskomiteens innstilling er klar

Nominasjonskomiteen har levert sin innstilling. Gunn-Torill Homme Mathisen er foreslått på topp, etterfulgt av Christian Dyresen og Merete Haug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Valget av toppkandidater gav seg selv. Det er de tre mest aktive Venstre-politikerne i Hurum som er foreslått til å toppe listen, sier leder av valgkomiteen, Marianne Arctander. – Venstre ser for seg en tøff valgkamp, hvor saker som miljøvern i hverdagen og åpenhet i forvaltningen får fokus, sier hun.

Arctander beskriver de tre øverste kandidatene slik:

Gunn-Torill Homme Mathisen

1. plass
– Gunn-Torill Homme Mathisen bør være kjent for de fleste i Hurum. Hun er varaordfører denne perioden og har takket ja til å stille til gjenvalg. Hun er sykepleier og har markert seg som en talsperson for fattigdomsbekjempelse og for økt tilstedeværelse av helsesøster på skolen.

Christian Dyresen

2. plass
– Christian Dyresen stiller for første gang som kandidat i Hurum. Han jobber med artist-management, motivasjon og mestring og innehar kvaliteter som kan komme godt til nytte i et kommunestyre. Han er uredd og tør å stå for sine meninger.

Merete Haug

3. plass
– Merete Haug er en dyktig landskapsarkitekt med sans for detaljer. Hun leser sakspapirer som andre leser en god roman. Et solid navn på Venstres liste.

Komiteens forslag består av 10 kvinner og 12 menn hvor av de tre første er kumulert (gitt dobbelstemme). Nominasjonskomiteen har bestått av Marianne Arctander, Ingrid Gammelsæther og Finn Dale Iversen.

Nominasjonsmøtet finner sted 24. nov. kl. 19.30 i Rådhuset. Da skal medlemmene velge Venstres kandidater til kommunestyrevalget til neste år.

Kommunestyrevalget 2015: Nominasjonskomiteens forslag til liste for Hurum Venstre

1. Gunn-Torill Homme Mathisen, Filtvet
2. Christian Dyresen, Klokkarstua
3. Merete Haug, Sætre

4. Anne Sofie Riseng, Tofte
5. Bjørn Lindvig, Filtvet
6. Jack Engen Nygård, Sætre
7. Ingrid Gammelsæther, Klokkarstua
8. Arne Adolfsen, Sætre
9. Petter Nord, Sætre
10. Petter Normann Pettersen, Filtvet
11. Inger Johanne Pettersen, Filtvet
12. Marianne Arctander, Sætre
13. Hanne Halvorsen, Sætre
14. Ann-Maj Wallmann, Klokkarstua
15. Finn Dale Iversen, Kana
16. Joseph Wagenheim, Sætre
17. Per Mathisen, Filtvet
18. Kent Thomas Olavsen, Verket
19. Svein Lesto, Filtvet
20. Bent Luther, Sætre
21. Anne Lise Pettersen, Tofte
22. Turid Øi Ramnefjell, Sætre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**