Uttalelse: Nasjonal sykehusplan må gi et nytt lokalsykehus til Oslo

Nasjonal sykehusplan må se nytt og helhetlig på sykehusstrukturen i Osloregionen, og legge planer for å gjenåpne Aker eller bygge et nytt lokalsykehus øst eller sør i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Medisin, helse, sykehus, lege

Den såkalte "Hovedstadsprosessen" førte blant annet til nedleggelse av Aker som lokalsykehus og et sammenslått Oslo universitetssykehus (OUS). Prosessen gav også endring av opptaksområder. Groruddalen fikk Akershus universitetssykehus (Ahus) med for liten kapasitet som sitt nærsykehus. Blant annet Riksrevisjonen har vært svært kritisk til prosessen i sin gjennomgang. Det indikerer at det kan være klokt å lære av det som har skjedd slik at samme feil ikke gjøres når en ny nasjonal sykehusplan skal utarbeides.

Venstre har forståelse for at OUS nå har et krevende utgangspunkt for drift. Oslo Venstre er likevel av flere grunnet kritisk til nytt storsykehus slik planene foreligger. Byggepris er stipulert til over 40 milliarder, uten at all infrastruktur er finansiert. Forskning støtter heller ikke teorien om at så store enheter gir stordriftsfordeler, verken økonomisk eller i kvalitet for pasienten som selvsagt må være det viktigste. Vi er også kritiske til å kombinere nasjonal-, region-, område- og lokalsykehusfunksjon i en enhet. For eksempel er Radiumhospitalet et svært velfungerende sykehus der det ligger i dag.

Videre må noe skje snarlig, og ikke om 20 år, som kan bli resultatet av et storsykehus. Belegget ved norske sykehus er høyt, noe OECD har forklart med det lave sengetallet i Norge. Vi vet samtidig at befolkningen i Oslo og Akershus vokser rekordraskt. Venstre mener det derfor er grunn til å ha klare forventninger til at Nasjonal sykehusplan må skissere tydelige endringer i sykehusstrukturen i Oslo.

Venstre vil:

At det i Nasjonal sykehusplan foreslås et nytt lokalsykehus øst eller sør i Oslo, der et gjenåpnet Aker sykehus er ett av alternativene

At organisasjonsform for dagens OUS gjennomgås på nytt, inkludert tilknytningsform mellom Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet

At sykehusstruktur i Oslo ses i sammenheng med omkringliggende sykehus, som Ahus, utbyggingen av Vestre Viken og nytt sykehus i Østfold

At utgifter til infrastruktur, inkludert gode kollektivløsninger, planlegges og finansieres sammen med sykehusutbygginger

At videre planlegging av et storsykehus på Gaustad settes på vent til nasjonal sykehusplan er ferdigbehandlet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**