Biblioteket er fremtiden

I går kveld ble bibliotekmeldingen behandlet i Oslo bystyre. Den slår fast at bibliotekene i Oslo er blant de aller viktigste kulturtilbudene vi har.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


-Jeg håper dette betyr at et enstemmig bystyre vil være med på styrkingen av folkebiblioteket som byrådet har foreslått i budsjettet for neste år, sier byråd for kultur og næring, Anne Siri Koksrud Bekkelund.
-Hovedgrepet i bibliotekmeldingen er en storstilt satsning på økt tilgjengelighet i bibliotekene. Utvidede åpningstider med selvbetjening og økt bemanning og spissede tilbud rettet mot barn og unge, vil gi våre barn bedre tilgang på det skrevne ord, økt kunnskap og bedre forutsetninger for læring og utvikling gjennom hele livet, forklarer hun.

Anne Siri Koksrud Bekkelund

Foto: Sturlason

Høye ambisjoner

I snitt er hver Oslo-borger innom biblioteket 4,1 ganger pr. år. 2,1 millioner er innom en av filialene. Utlån pr. innbygger er i snitt 4,5 enheter, hovedsakelig bøker. – I seg selv er dette imponerende, sammenlignet med de fleste andre kulturinstitusjoner i hovedstaden. Men vi har høye ambisjoner på bibliotekets vegne og vil at Oslo skal nærme seg Københavns bibliotekbruk. I København er hver innbygger innom biblioteket 7,5 ganger pr. år, og de låner 13,5 bøker, sier Koksrud Bekkelund.

I bibliotekmeldingen lanserer byrådet en visjon om Oslobiblioteket som en møteplass, kunnskapsbase og debattarena som skal videreutvikle sitt potensiale år for år. København har utviklet den tillitsbaserte bruken av bibliotekene og utvidet åpningstiden kraftig gjennom selvbetjente bibliotek. Et eksempel på hvordan vi mener biblioteket kan tilpasse seg borgerne, er at du skal kunne bruke lånekortet og pinkoden din for å låse deg inn på biblioteket og låne bøker, også utenfor ordinær, betjent åpningstid.

Nytt samarbeid mellom bibliotek og barnehage

Som et ledd i Tøyen-satsingen, og som en del av den generelle satsingen på barn og unge, vil byrådet investere i og drifte en ny barnebokfilial på Tøyen.
– Gjennom LESEFRØ sikrer vi at barnehagebarn blir lest for hver dag. Dette samarbeidet skal utvides slik at det kan tilbys barnehager i hele byen og det vil ha effekt både på leselyst og språkutvikling, utdyper Koksrud Bekkelund.

Et bibliotek tilpasset flere

Venstre mener at bibliotekets samfunnsoppdrag er å gi alle, uansett bakgrunn, verktøyene man trenger for å være en aktiv, opplyst og deltagende borger. De bibliotekansatte er kjernen i bibliotektilbudet. Teknologisk utvikling kan bety nye måter å sørge for at enda flere får glede av deres kunnskap. Anne Siri Koksrud Bekkelund forklarer at kompetansen kan spres gjennom ulike fjernløsninger som videochat eller via sosiale medier. – Kanskje kan man gå på én filial og få hjelp av en bibliotekar som sitter et annet sted. Vi vil også få på plass et godt system for utlån av e-bøker, og slår fast i meldingen at deichman.no skal bli en fullverdig filial på linje med de fysiske filialene.

13 millioner mer til Deichmanske bibliotek hvert år

Byrådet foreslår å gi 13 millioner kroner mer i driftsmidler til Deichmanske bibliotek hvert år fra 2015. Midlene skal gå til å styrke tilbudet ved de lokale bibliotekfilialene. I tillegg foreslår byrådet å investere til sammen 16 millioner kroner i lokalbibliotekene de neste fire år.

De friske midlene skal blant annet gå til

en ny barnebokfilial på Tøyen
innføring av selvbetjent åpningstid ved to filialer hvert år i perioden
utvidelse av LESEFRØ-prosjektet, et samarbeid mellom barnehagene og biblioteket
opprusting av Grünerløkka filial

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**