Mandagsmøte 17. november

Ny uke – nytt mandagsmøte. Vi bruker tid til å jobbe videre med Venstres alternative budsjettforslag, som skal endelig behandles i bystyret i desember. I tillegg står saker til ukens møter i formannskapet og oppvekststyret på agendaen. Møtet er som vanlig åpent for alle som vil delta. Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Saker til formannskapet:
– Høringsuttalelse – Forslag om endring til lov om sosiale tjenester i NAV § 18 vedrørende barns inntekter
– Revidering kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015-2018, 2.gangs behandling.
– Forslag til utbyggingsavtale Torp/Benestad
– Sak vedrørende salg av Musikkens hus.
– Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen
– Vedtak av planprogram for E18/E39 Ytre ringveg – Kristiansand

Saker til oppvekststyret:
– Rådmannens forslag til handlingsprogram – Oppvekstsektoren
– Revidering kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015-2018, 2.gangs behandling.
– Vurdering av konkurranseutsetting
– Høringsuttalelse: Forslag til endringer i privatskoleloven (ny friskolelov).

Saker til byutviklingsstyret:
Sakliste er i skrivende stund ikke lagt ut på kommunens nettsider.

I tillegg bruker vi møtet til å jobbe med handlingsprogram og budsjett. Rådmannens forslag finner du her.

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**