Lokalpolitikk – Alternativ tenkning

Det har kommet noen spørsmål om Venstre virkelig bare vil selge ut sentrale og viktige eiendommer etter at jeg i forrige utgave av lokalpolitikken skrev:
“Kommunen står foran store investeringer og noen tøffe år økonomisk. Det er derfor viktig at kommunen kan realisere verdien av eiendommene som Kleppestø, Shell tomten med flere.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Dette vil jeg gjerne utdype noe. Det er rett at man vurdere salg. Når man ser på dette opp mot hvordan økonomien i Askøy kommune er i dag bør man ta disse diskusjonene. Salget av eiendommene ligger i budsjettforslaget fra rådmannen.

Penger, sedler

Foto: Microsoft

I det forslaget som rådmannen la fram til politisk behandling ligger disse inne med en sum på 200 millioner for Kleppestø området og 50 millioner for Shell tomten henholdsvis i 2016 og 2017. Rådmannen sa når økonomien ble presentert for formannskapet blant annet at det var mangel på vekst i folketall som "redder" økonomien og gir oss et par relativt greie år før det kommer noen magre år fra 2017 og fremover. Hadde vi hatt 3% vekst de siste årene ville investeringene vært høyere, renter og avdrag vært høyere noe som resulterer i lavere driftsbudsjett. Da ville vi hatt noen enda tøffere år i 2015 og videre.

Venstre forsøker å se sammenhengen mellom gjeld, aktivitet i kommunen også i forhold til de eiendommene vi besitter. I budsjettbehandlingen i kommunestyret desember 2013 foreslo vi at "Det legges fram en sak om kommunale eiendommer som ikke naturlig hører hjemme i kommunal drift og som kan selges". Målet her er enkelt, få ned gjelden for Askøy slik at vi har mer til innhold i tjenestene vi skal drive med.

Når det er sagt kan Venstre godt tenke seg å utvikle disse områdene slik at de kommer hele Askøy til gode og ikke bare blir økonomiske gjenstander.
I denne sammenheng kan jeg godt nevne Shell tomten og mulighetene som Venstre ser i området. La oss si at vi legger terminal for buss og båt til dette området og lager et "park and ride" anlegg tett opp mot, slik man har på kaien i Kleppestø i dag. Da ville man knyttet terminalen nærmere infrastrukturen som broen utgjør og kortet ned reisetid for alle bussreisende som reiser mot vestre, midtre og nordlige deler av Askøy. Reisetiden for Kleppestø, Florvåg og videre nordover på østsiden ville blitt som i dag. Man hadde frigitt store områder i Kleppestø til å utvikle for bolig, næring og fritidsaktiviteter. Kort sagt en vinn/ vinn situasjon.

Et annet forhold er om man korter ned tiden det tar for en buss å kjøre rutene sine vil man spare ganske betydelige beløp, noe som i det videre betyr at man kan få økt opp med antall ruter og få et bedre busstilbud enn hva vi har i dag. Størrelsene kan jeg ikke erindre nøyaktig men en representant for Skyss nevnte at det var snakk om millionbeløp spart om bussene på en rute kommer raskere fram.

Det er også flere forslag man bør vurdere. Et er om man velger å oppgradere båt tilbudet som i dag går mellom Kleppestø og Nøstet til å bli mer en bybane på sjø som handterer flere områder enn bare Kleppestø. Det kan tenkes flere anløpssteder og dermed også mindre "park and ride" anlegg flere steder og man sprer trafikken slik at ikke ALLE MÅ innom Kleppestø for å komme videre.
Slike og flere forslag vil vi Venstre i tiden fremover diskutere i arbeidet med å få den beste utviklingen på hele Askøy. Vi tar slike forslag med i programarbeidet når vi skal legge fram hva går til valg på i 2015.

Arild Raftevoll
Gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**