Gå inn for landing, Ap!

Dag Jørgen Hveem, bystyrerepresentant for Risør Venstre er krass i kommentaren av AP og ordfører Lundens behandling i Holmensaken og mener ordfører Lunden tåkelegger Holmen-saken. I bystyret stilte Dag M. Eikeland (Frp) spørsmål om ordføreren manglet støtte i egen gruppeog det er nå spennende å se om APs bystyregruppe tar en helomvending! Les innlegget fra Dag Jørgen Hveem her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Det virker som om AP ikke har tatt inn over seg at Holmen utbyggerne i realiteten har forlatt Risør

Det virker som om AP ikke har tatt inn over seg at Holmen utbyggerne i realiteten har forlatt Risør
Foto: Utbygger

Gå inn for landing, Ap!

Forhåpentligvis kutter ordfører Per Lunden og Ap ut tåkeleggingen og raskt kommer til kjernen av det Holmen-saken nå dreier seg om: Avklare om partiet ønsker å gi utbygger tilstrekkelig klare politiske signaler når det gjelder å “erstatte” strandpromenaden med bystrand mv.

Jens Høibø (Ap) uttaler i AAB at det som nå skjer er “starten på en breiere og en mer forankret prosess der vi skal komme fram til noen endelige vedtak”. Javel? Hans egen ordfører har kjørt en laaang prosess gjennom arbeidet i et bredt forankret ad hoc-utvalg. Resultatet ble en enstemmig innstilling til bystyret om politiske signaler; ikke noe «endelig vedtak». Det kommer først etter en eventuell ordinær planprosess.

Jeg minner om at hele formålet med ad hoc-utvalgets arbeid nettopp var å gi utbygger klare politiske signaler, slik at utbygger kan vurdere om det er grunnlag for en ny kostnadskrevende runde med planlegging.

Ordføreren har åpenbart ikke forankret ad hoc-utvalgets arbeid i eget parti, og overraskende ble «hans egen» innstilling på et avgjørende punkt nedstemt av ham selv og resten av AP/Rødt. Ordføreren måtte vite at utbygger ikke kunne leve med dette. Så fremstiller ordføreren det i ettertid i AAB slik at en ytterligere time-out har vært nyttig og noe «man» trengte!

Hvorfor kunne ikke ordføreren nøyd seg med å ta ekstrarunden og avklaringene i eget parti før han fremmet saken for bystyret? De ikke-sosialistiske partier i bystyret har vært forutsigbare og tydelige på sitt ståsted. Kanskje burde ordføreren på forhånd ha spurt utbygger om hva ordføreren selv mente med ad hoc-utvalgets punkt 5 (bystrand mv.) og videreformidlet svaret til Ap-gruppa! I en eventuell planprosess vil dette uansett komme nokså detaljert på bordet, med muligheter for innspill fra politikere og allmennheten for øvrig.

Ordføreren sier til AAB at punktet om strandpromenade er “et lite hinder på en lang vei fremover”. Jeg håper jeg har lest feil og at ordføreren og hans parti snart går inn for landing!

Dag Jørgen Hveem (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**