Asker Venstres toppkandidater til kommunevalget 2015

Jostein F. Tellnes, Marit H. Meyer, Bernt Bucher Johannessen, Marit Brochmann, Jens Måge og Lisbet Landfall er de seks øverste på Asker Venstres liste for kommunevalget i 2015. – Vi er et nytt og sterkt team som skal videreføre den gode politikken som Asker Venstre står for. Vi skal bringe Asker i en mer grønn, sosialliberal og inkluderende retning, sier ordførerkandidat Jostein F. Tellnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Nominasjonsmøte 17. november 2014
Nominasjonsmøte 17. november 2014

Mandag 17. november ble det avholdt nominasjonsmøte i Asker Venstre. Møtet ble gjennomført på staselig vis i kommunestyresalen.

I forkant av nominasjonen fikk møtet besøk av Abid Raja som ga en innføring i Venstres prioriteringer på Stortinget, og illustrerte viktigheten av et sterkt Venstre i rikspolitikken.

Ingvild Tautra Vevatne fulgte opp med å gjennomgå Venstres prioriteringer i Asker-politikken under stikkordene liberalt, sosialt, skole, kultur og miljøparti. Asker Venstres prioriteringer i arbeidet med budsjett i kommunen ble presentert med fokus på bl.a. sykkel, SFO, barnevern, redusert energibruk og sosial boligbygging.

Nominasjonsmøte 17. nov 2014

Selve nominasjonsmøtet bød på innledninger av nominasjonskomiteen, presentasjon av de foreslåtte kumulerte kandidatene og deretter valg. Komiteens innstilling fram til nr. 24 ble vedtatt. Deretter ble tre personer lagt til lista, før siste del av lista ble vedtatt som foreslått. Nominasjonsmøtet vedtok også at lista kan bli ytterligere supplert i nedre del av listen på Asker Venstres årsmøte 15. januar 2015.

Nominasjonsmøte 17. november 2014

Asker og Bærums Budstikke hadde en reportasje om saken 17. november: Her er Asker Venstres nye topper.


Her er listen over Asker Venstres nominerte til kommunevalget i 2015 (kumulerte i fet skrift):

1. Jostein Furelid Tellnes
2. Marit H. Meyer
3. Bernt Bucher Johannessen
4. Marit Brochmann
5. Jens Måge
6. Lisbet Landfall

7. Njål Vikdal
8. Gro Martnes
9. Catalina Åker-Furre
10. Harald Brevig
11. Christian Steenfeldt-Foss
12. Gry Bøhmer
13. Karna Cecilie Svanemyhr
14. Jan Erik Wilhelmsen
15. Kristian Kvam
16. Theresa Katrine Aslanian
17. Bjørn Jamtvedt
18. Pauline Kirknes
19. Christian Ødegården
20. Vidar Grøtta
21. Mariann Ohna
22. Per Erik Skjelbred
23. Ivar Knai
24. Ane Drougge Vassbotn
25. Haakon Aabakken
26. Jorunn Marie Thon
27. Jørgen Bølling
28. Knut Christopersen
29. Evy Gaard
30. Jon B Michaelsen
31. Ingjerd Skinnes
32. Oddveig Benum Botnen
33. Eldfrid Hovden
34. Peder Morset
35. Vigdis Øksby
36. Nanna Høvås
37. Jan M. Vevatne
38. Egil Arne Egebakken
39. Bjørn Schwensen
40. Kari Bjerke Andersen
41. Jørgen Blom
42. Erling Bergsaker
43. Ingvild Tautra Vevatne

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**