Pressemelding – om statsbudsjettet 2015

Resultatet viser betydelige gjennomslag for Venstre, og gir et grønnere budsjett

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Inger Noer, som er landsstyremedlem i Venstre, er godt fornøyd med budsjettforliket, som ble lagt fram på fredag.
Resultatet viser at Venstre har fått betydelige gjennomslag, sier hun. Budsjettet er blitt grønnere og varmere.
2.7 milliarder er starten på et grønt skatteskifte. For første gang i historien vil utslippene fra transport-sektoren gå ned, bl.a. som følge av avgiftslette for biodiesel og hybridbiler. For første gang i nyere historie vil vedlikeholdsetterslepet på jernbane gå ned istedet for å øke. Det er lagt inn mange tiltak for fattige familier, bl.a. fjernes ikke behovsprøving av barnetillegget i uføretrygden, men det innføres et tak på 95% slik at det alltid vil lønne seg å arbeide. Det legges opp til å ta imot 500 flere kvoteflyktninger. Det blir ingen økning i bruken av oljepenger.

For Glåmdalsregionen framhever Inger Noer spesielt disse sakene:
> tilskudd til økt bredbåndutbygging
> mye penger til drift og vedlikehold av jernbane og belønningsordning for gang- og sykkelveier.
> mer fleksibelt barnehageopptak
> økning av lærlingetilskuddet med 4000 kr per kontrakt
> flere stillinger i helsestasjon og skolehelsetjeneste
> 100 øremerkete millioner til rusarbeid i kommunene
> styrking av kommunalt barnevern
> den kulturelle spaserstokken videreføres
> 30 mill. til statlig satsing på velferdsteknologi

Det er spesielt interessant at ladbare hybridbiler blir mye billigere. Dette kan bli el-bilene for distrikts-Norge som kombinerer behovet for å kjøre billig, langt og miljøvennlig. Vi trenger gode samferdselsløsninger i distrikts-Norge og i småbyene, også, avslutter Inger Noer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**