Norges beste sykkelby?

Kommuneplanens arealdel er ute til høring frem til 15. februar 2015. Denne har i tillegg til hovedplanen, hele ni temaplaner. Sykkelstrategien er en av temaplanene, og på torsdag fikk vi en presentasjon av denne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Les mer i Byavisa (26.11.2014) som kommer ut gratis til alle husstander i Drammen.

Les mer i Byavisa (26.11.2014) som kommer ut gratis til alle husstander i Drammen.
Foto: Byavisa Drammen

Elisabeth von Enzberg-Viker fra byplan-kontoret presenterte på møtet sykkelstrategien som nå ligger ute til høring. Dette er en plan som skal få 14% av oss til å sykle, som vil si over 10 000 flere syklister frem mot 2036.

Noen av hovedmålene i planen er:
• Drammen skal være en attraktiv sykkelby gjennom hele året
• Det skal være trafikksikkert å sykle i Drammen, og det skal føles trygt
• Vi skal ha mange attraktive parkeringsplasser for sykler i byen
• Hovedsykkelnettet skal være godt driftet og vedlikeholdt gjennom hele året
• Vi skal se både rekreasjonssyklister, hverdagssyklister og transportsyklister

Vi hadde også innledere fra Syklistenes landsforening og Drammen Cykleklubb.

Hulda Tronstad fra Syklistenes landsforening mener at sykling er en positiv opplevelse når man først starter. Hun vil ha vekk fokuset på kondomdresser og Birken-trening. Sykkelhjelm er viktig, men sykling er viktigere, var et av hennes mantra.

Jon Erik Ludvigsen fra Drammen Cykleklubb kunne fortelle at flere og flere drammensere melder seg inn i en sykkelorganisasjon. For han er det viktig at vi får en god sykkelkultur i byen, for når alle tar mer hensyn vil det bli færre konflikter.

Vi i Venstre takker innledere og deltagere for et godt møte, og lover at vi skal være en pådriver for at planene i sykkelstrategien blir gjennomført.

Les mer:
Kommuneplanens arealdel til høring
Syklistenes landsforening
Drammen Cykleklubb
Programarbeid Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**