Nå skal vi levere

Etter forhandlinger i helgen ble det i dag klart at Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet har blitt enige om Frogn kommunes handlingsprogram og budsjett for 2015-2018. Både helsebygg, omsorgsboliger og fornyet Seiersten idrettspark med nytt bad vil stå ferdig i løpet av fireårsperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Vi gleder oss til å levere Frogns innbyggere det helse, omsorg og folkehelseløftet vi har jobbet sammen for å få til i flere år, sier Thora Bakka (H), Erik Lundeby (V) og Ole Scheie (FrP).

Vi gleder oss til å levere Frogns innbyggere det helse, omsorg og folkehelseløftet vi har jobbet sammen for å få til i flere år, sier Thora Bakka (H), Erik Lundeby (V) og Ole Scheie (FrP).
Foto: White arkitekter

Hovedtrekkene i det omforente forslaget fra de tre partiene oppsummeres slik:

Ingen kutt i skole og barnehage

 Det er ikke aktuelt å legge ned noen skole, og vi starter heller ikke noen jakt på barnehager. Kvaliteten i tilbudet til innbyggerne skal være førende for hvordan tjenestene utvikles videre, sier de tre gruppelederne.

Det er ikke aktuelt å legge ned noen skole, og vi starter heller ikke noen jakt på barnehager. Kvaliteten i tilbudet til innbyggerne skal være førende for hvordan tjenestene utvikles videre, sier de tre gruppelederne.
Foto: Frogn kommune

Partiene hadde på forhånd signalisert at midlene som var avsatt med formål endring av skolestruktur skulle trekkes ut, både på drifts og investeringssiden. Under forhandlingene ble partiene enige om at det også måtte gjelde midlene til strukturendringer i barnehage.

Beholder forebyggende stillinger i eldreomsorgen
Partiene la tilbake rådmannens kutt på demenskoordinator og seniorkontakt, men kuttet midler til ny kommunalsjef, som rådmannen må finne inndekning til innen budsjettrammen dersom han vil ha stillingen. Partiene ble imidlertid enige om at rådmannen kan ansette ny veiansvarlig.

Oscarsborg Akustiske og Golf Grønn Glede prioriteres.

 Oscarsborg Akustiske er prioritert på kulturbudsjettet.

Oscarsborg Akustiske er prioritert på kulturbudsjettet.
Foto: Erik Lundeby

Partiene har også gjort noen omprioriteringer på kulturbudsjettet. Partiene har lagt inn Oscarsborg Akustiske som fast post på enhetens budsjett, noe som innebærer en tydeligere politisk styring av midlene enheten disponerer. Også tiltaket Golf Grønn Glede, som tidligere har vært støttet gjennom Aktiv på dagtid, får nå sine midler direkte fra kommunen. Flerbrukshuset pålegges også gjennom budsjettet å skaffe inntekter, gjennom at ledig kapasitet i salen kan brukes til messer, utstillinger og profesjonelle kulturarrangementer.

Fortsatt mulig å bruke skolelokaler etter kl 17.

 Vi er opptatt av at administrasjonen i kommunen ikke skal koste mer enn nødvendig, men vil ikke kutte i de forebyggende tjenestene som er viktige for våre eldre og deres pårørende. sier Bakka, Lundeby og Scheie.

Vi er opptatt av at administrasjonen i kommunen ikke skal koste mer enn nødvendig, men vil ikke kutte i de forebyggende tjenestene som er viktige for våre eldre og deres pårørende. sier Bakka, Lundeby og Scheie.
Foto: Jostein Rønsen arkitekter

Partiene legger også tilbake midler slik at skolelokaler fortsatt kan holdes åpne etter kl 17. Rådmannens forslag om et krafttak for vedlikehold av bygg i 2015-16 beholdes i budsjettet, men rammen reduseres noe til 6 millioner pr år.

Fortsatt positivt resultat i årene som kommer
Dette fellesforslaget gir et budsjett i Frogn med et driftsresultat på 1,51 % i 2015, 2,05 % i 2016, 2,17% i 2017 og 1,57 % i 2018. Med dette budsjettet vokser kommunens disposisjonsfond til godt over 150 millioner i 2018, noe partiene anser er en solid økonomisk buffer.

Se detaljene i forslaget her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**