Sætre sentrum — på vei mot mål

Forslag til utbygging av nye Sætre sentrum ble presentert nylig for politikere og engasjerte innbyggere. SUAS har holdt kortene tett til brystet, også for politikerne, så det var stor spenning knyttet til presentasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Sætre, før Losen brant ned

Sætre, før Losen brant ned
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Denne gangen er det gjort en skikkelig jobb. For første gang har vi blitt vist en plan som tar utgangspunkt i stedskvaliteter og rommene mellom byggene og ikke ser ut som om byggene er blitt plassert helt tilfeldig. Sætre kan få et fint sentrum dersom de mange gode kvalitetene som planen legger opp til holder helt fram til mål. Det må forankres i reguleringsplanen og vi forutsetter at det blir gjort. Vesentlig for et levende, offentlig sentrum er også at første etasje på alle bygg skal ha publikumsrettet aktivitet, og utbyggerne forsikret om at dette er ivaretatt, unntatt mot Sætreelva.

Vi ser det som positivt at arkitektene har gått mer tilbake til den vedtatte reguleringsplanen for sentrum. Det er god miljøpolitikk å fortette sentrumsområder med boliger og service, nær kollektivknutepunkt. La oss håpe at kollektivtilbudet styrkes av dette, til glede for alle huringer.

Sætre Nærsenter ble bygget i tilknytning til Rådhuset

Sætre Nærsenter ble bygget i tilknytning til Rådhuset
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

De fleste er vel fornøyde med at Sætre ikke endte med et 13 etasjers ‘signalbygg’ og en hundre meters bymur med store matbutikker og øde parkeringsplasser mot sjøen, slik forrige utbyggingsforslag la opp til. Dagligvarehandelen ligger nå på riktig plass oppe ved rådhuset. Sentrum trenger god og robust arkitektur med stedskvalitet, gater, torg, møteplasser og brygge. Kjøpet av Malersvennenes feriehjem åpner jo også for etablering av en romslig bystrand.

Det knytter seg selvfølgelig størst interesse til utformingen av sjøfronten. Det er en spenstig ide med to bygg som ‘vandrer’ ut i sjøen, men det er nok disse som vil bli mest diskutert av befolkningen. Vi håper flest mulig går inn på hjemmesiden til SUAS og setter seg grundig inn i planene. Denne gangen må diskusjonen bli tatt på alvor.

Det er lagt opp til en maksimalt stram framdriftsplan med reguleringsplan og byggemelding i rask rekkefølge over jul. Venstre vil at kommunen denne gangen tar seg tid til å lytte til innbyggerne sine, være en reell samtalepartner og bearbeide planforslaget slik at det blir best mulig for allmennheten. Slik kan vi få et sentrum som ivaretar de maritime kvalitetene alle ønsker å ta vare på i Sætre.

Merete Haug
Nestleder Hurum Venstre

Gunn Torill Homme
Gruppeleder Hurum Venstre

Leserinnlegget er trykket i Røyken og Hurums Avis 02.12.14.

Gunn-Torill Homme Mathisen

Gunn-Torill Homme Mathisen
Foto: Privat

Merete Haug

Merete Haug
Foto: Kjersti Håbjørg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**