Honnør til folkelig engasjement

Det er dannet en aksjonsgruppe på Søndre Hurum. Målsetningen er å stoppe den pågående prosessen med rehabilitering av Tofte skole. I stedet for rehabilitering ønsker aksjonsgruppen at Hurum kommune gjør en grundig utredning av alle egnete sentrumsnære områder i Tofte, for å bygge en ny felles skole for Tofte og Filtvet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Gunn-Torill Homme Mathisen (V) gir honnør til folkelig engasjement.

Gunn-Torill Homme Mathisen (V) gir honnør til folkelig engasjement.
Foto: Hans Petter Christensen

Gruppen synes rehabilitering er en dårlig løsning og sier at innbyggerne føler seg overkjørt og at det hele bærer preg av hastverk. De etterspør prosess og savner informasjon.

Da vedtaket om å rehabilitere Tofte skole i stedet for å bygge ny ble vedtatt i mai, så var det uten Venstres stemmer. Venstre og Frp fremmet fellesforslag om å utsette saken og utrede bygging av ny to-parallellskole, med mulighet for utvidelse, for Tofte og Filtvet, lokalisert i området ved Hurum ungdomsskole på Tofte, samt bygging av idrettshall i tilknytning til de to skolene.
Forslaget falt dessverre mot 6 stemmer (3 Frp, 2 V, 1 uavhengig). Ap, Høyre, SV, Sp og Krf stemte for å bygge ut og rehabilitere gamle Tofte skole i stedet.

Aksjonsgruppen møtte formannskapet forrige tirsdag og presenterte kortfattet sine synspunkter uten å møte særlig gehør. Saken kunne stoppet der, men undertegnede tipset gruppen om muligheten for innbyggerinitiativ. Ved å samle inn underskrifter fra 2% av innbyggerne i kommunen eller maks 300 underskrifter, så kan gruppen fremme et såkalt innbyggerinitiativ og kreve å få sin sak satt på sakslisten i kommunestyret. Den ballen tok de med en gang og startet med innsamling av underskrifter. Disse er allerede levert ordføreren.

Noen politikere mener nok at dette er brysomme folk som er altfor sent på banen — prosjektet er jo sendt ut på anbud. Jeg er imponert over det lokale engasjementet på Søndre Hurum. Det viser til fulle at folket reiser seg og tar til motmæle mot politikerne dersom de mener saken er viktig nok. Denne saken er uten tvil det. Innbyggerne benytter seg nå av sin rett til å til å løfte saken. Dette er lokaldemokrati i praksis. Å være kommunestyrerepresentant eller folkevalgt betyr å være valgt av folket til å tale deres sak til beste for hele kommunen. Det fordrer at vi lytter til folket.

Gunn-Torill Homme Mathisen
Folkevalgt og gruppeleder Hurum Venstre

Leserinnlegg trykket i Røyken og Hurums Avis 04.12.14.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**