Mandagsmøte 8. desember

Førstkommende mandag starter møtet med styremøte fra kl. 18.30. Styremøtet avsluttes med politisk debatt sammen med bystyregruppa, før man drøfter et utvalg av sakene til ukens møter i byutviklingsstyret og oppvekststyret. Møtet er åpent for alle! Vel møtt i Kongensgate 34.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Saker til byutviklingsstyret:
– Dønnestadveien 177 – 100/21 – fradeling
– Sjølystveien 1 m.fl.. Detaljregulering. Sluttbehandling.
– Skylleviga — detaljregulering — offentlig ettersyn
– Tangen — etablering av ny spunt eller fylling i Otra – prinsippsak
– Justneshalvøya felt N1 – detaljregulering – prinsippsak
– Kalvehagen – endret plan – sluttbehandling
– Dvergsnes felt B, delfelt B9 – detaljregulering – sluttbehandling
– Kuholmsveien 109 – 152/806 – tilbygg bolig. Avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen.
– Kjøita 12- 152/1510 – søknad om forlenget bruk av midlertidig parkeringsplass
– Kystveien 675 – søknad om dispensasjon fra plankravet og formålet i kommuneplanen for fradeling av parsell og oppføring av ny bolig
– Prestvikveien – fortau – detaljregulering – Offentlig ettersyn
– Kvartal 49, revidert forslag til områderegulering, plannr 1230 – Offentlig ettersyn.

Saker til oppvekststyret:
– Søknad om kommunal lånegaranti – Vågsbygd Fus barnehage

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**