Bypakken på Nord-Jæren:<br>— Tar viktige grep for framtiden

— Bypakke Nord-Jæren er kort og godt en pakke for å redusere køene, skape bedre framkommelighet og styrke kollektivtilbudet i regionen. Og bedre sykkeveier, sa Kjartan Alexander Lunde (V) i fylkestinget tirsdag ettermiddag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Kolumbus, stavanger, rogaland, buss
 Leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde.

Leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde.
Foto: Jo Straube

 Avtalen signert etter inngåelse natt til tirsdag.

Avtalen signert etter inngåelse natt til tirsdag.

— Denne bypakken skal bestemme hvordan transportutviklingen blir på Nord-Jæren de neste 15 åene. For Venstre er det spesielt viktig at vi i premissene for bypakken har lagt klimahensyn øverst, sa Lunde under behandling av bypakken Nord-Jæren i fylkestinget tirsdag ettermiddag.

Bypakkens investeringsprofil vil sikre at om lag 70 prosent av bompengene brukes på tiltak for å styrke kollektivtransporten og på nye sykkelveier.

Se hele teksten i vedtaket om bypakken

— Bompengepakken vil gi solid utbygging av kollektivfelt og styrking av kollektivtransporten. I tillegg får vi en skikkelig satsning på sykkel. Sykkelstamveien skal sørge for en sykkelvei av høy standard langs E39 mellom Stavanger og Sandnes, via tusenvis av arbeidsplasser på Forus, sa Lunde.

Passeringstak
I dagens Jærenpakke 1 er det et passeringstak på 75 passeringer per måned. Det samme taket legges nå inn i bypakken på Nord-Jæren.
— Dette vil skjerme drosjenæringen og de som bor nærme bomstasjoner. Og det vil gjøre pakken mer sosial, sa Lunde.

Les også: — Skattefrie månedskort kan fjerne Forus-køene

Mer rettferdig pakke etter forhandlingene
— Innføring av bompenger vil alltid ramme noen mer enn andre. Det vil aldri bli en ordning som oppleves som rettferdig for alle. Men jeg tror de fleste vil oppleve at pakken har blitt mer rettferdig etter de forhandlingene vi har hatt nå, sa Lunde.

Les også: Alternativt fylkesbudsjett: Venstre prioriterer skole og kollektiv

Kraftig vekst i regionen framover
I perioden fram til 2040 så viser prognosene at befolkningen i regionen skal vokse med 3’500 mennesker per år. I 2040 så vil det være nesten 100’000 flere innbyggerere.
— Hvis ikke infrastrukturen blir bygd ut så vil veksten skape svært dårlige tilstander med langt mer omfattende kødannelser enn idag. Vi trenger å ruste opp kollektivtilbudet på Nord-Jæren, og vi trenger å lage et bunnsolid sykkelnett, sa Lunde.

Rushtidavgift virker
Kjartan Alexander Lunde, Venstres forhandlingsleder, er spesielt spent på den nye rushtidsavgiften. Nord-Jæren blir første region i Norge som prøver ut rushtidsavgift skikkelig. Lunde viser til gode resultater i Sverige.
— Göteborg innførte rushtidsavgift fra og med 2013. Over natten sank trafikken i rushtiden med 24 prosent sammenliknet med tilsvarende dager i tidligere år. I Stockholm ble rushtidsavgift innført samtidig med en kraftig opprusting av kollektivtrafikken. Dette bidro også til at biltrafikken gikk ned, sier Lunde til NRK Rogaland.

Se hele teksten i vedtaket om bypakken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**