Tiggerforbud i Lillesand

Tiggerforbudet er innført med et knapt flertall i Lillesand. Avgjørelsen skal vi bære sammen. I hvert fall for en stund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


At lokalpolitiker Holmer-Hoven ( H ) som stemte for et forbud, nå føler seg uglesett er sikkert ubehagelig. Men er det så viktig at Fedrelandsvennen trenger å vie en helside til dette? Er det Holmer-Hoven vi skal synes synd på? Det er nemlig ikke umenneskelig, men veldig menneskelig å lukke øynene for det ubehagelige. Hvor mange ganger har jeg ikke selv hastet forbi den gamle kona på hjørnet og sett en annen vei?

Holmer-Hoven er bare folkevalgt. Det er sikkert flere som har stemt på ham som er enige og synes det er bra at vi nå har et forbud. Men er det sant som lokalpolitikeren hevder at vi undergraver den norske stats arbeid i Romania hver gang vi gir en slant til en tigger? En rekke ganger har politikere trukket frem dette argumentet og disse pengene i debatten om tigging, som et argument for at Norge allerede hjelper romfolk i hjemlandet.

Sannheten er at Norge betaler en «kontingent» i form av såkalte EØS-midler, for å få tilgang til EU markedet. Pengene kanaliseres til de fattigste landene i EØS-samarbeidet og skal bidra til sosial utjevning i Europa. Men det er en klar utfordring at dette ikke kommer romfolk til gode. I følge Aftenposten ble rundt 730 millioner norske kroner brukt i Romania frem til 2011. Ytterligere 2,3 milliarder er bevilget frem til 2016, men disse prosjektene er ikke startet ennå. Og ingen av de 70 største prosjektene var definert romfolkprosjekter. I en rapport fra 2012 om bruken av EØS-midlene karakteriserer Nordic Consulting Group det som «overraskende og skuffende» at ingen av midlene som Norge gav til Romania, ble brukt til å bedre levekårene for etniske minoriteter som romfolk.

Århundrer med institusjonell og individuell diskriminering har drevet mye av rombefolkningen til randen av samfunnet – og holder dem der fortsatt. Men nylig forbød en domstol i Slovakia en praksis der rombarn ble holdt i egne spesialklasser. Det var romfolk som selv gikk til sak etter å ha fått hjelp av Amnesty. Og dommen gav et viktig signal til skolemyndighetene og befolkningen for øvrig. Med andre ord all hjelp er god hjelp.

Og aldri har noen blitt fattig av å hjelpe mennesker.

Signe Idsøe Røed ( V )

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**