Venstres påvirkning på statsbudsjettet for 2015

I tiden etter fremleggelsen av statsbudsjettet fra regjeringspartiene Høyre og Frp, har de samme partiene høstet sterk kritikk blant annet for en usosial profil, fra store deler av det politiske Norge.
Samtidig har det etter fremleggelsen av budsjettet blitt foretatt en rekke meningsmålinger som er ganske entydige i sin “dom”: Dette er en politikk som selv ikke store deler av regjeringspartienes velgere vil ha.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Dokument

Hva er det så velgerne til Høyre og Frp hadde ventet seg når de stemte på en av de to regjeringspartiene? Hadde de ventet at de to partiene ikke skulle fremme sin egen politikk? Hadde de ventet seg et budsjett for en mer fremtidsrettet næringspolitikk, basert på nyskapning og grønn økonomisk vekst?
Det bør være et tankekors for mange borgelige velgere at de nå ikke fikk det de hadde ventet seg. Et budsjett forteller hvilke planer og prioriteringer regjeringen har for landet.
Profilen på det fremlagte budsjettforslaget fra regjeringspartiene, ble beskrevet av mange som usosialt og lite fremtidsrettet.

Venstres påvirkning.
Som et av to samarbeidspartier til regjeringen, har Venstre hatt en mulighet til å påvirke statsbudsjettet i mer riktig retning. Etter lange forhandlinger med regjeringspartiene har det nå blitt enighet om et budsjettforlik som ikke fremstår som et “statsbudsjett for større forskjeller i samfunnet” men derimot et statsbudsjett med en mer sosial profil.

I tillegg er det blitt forhandlet frem et budsjettforlik som legger mer til rette for en fremtidsrettet næringspolitikk basert på innovasjon, nyskaping og grønn økonomisk vekst.
Budsjettforliket inneholder nye tiltak for å styrke norsk næringsliv og fastlandsindustri gjennom bl.a. endringer i formueskatten og skatteletter for næringslivet.
Venstres syn er at vår offentlige velferd er helt avhengig av verdiskapingen i det private næringsliv og at initiativrike personer tar risiko, og omsetter ideer til handling.
Derfor var det viktig for Venstre å få gjennomslag for en politikk som legger til rette for mer nyskaping og innovasjon.

Økte budsjettsatsinger for saker som er viktige for Telemark.
I budsjettforliket med regjeringspartiene har Venstre fått gjennomslag for økt budsjettsatsing i følgende saker:
1. Forslaget fra Høyre og Frp om å legge ned Bratsbergbanen er stoppet. Fortsatt drift av Bratsbergbanen er sikret gjennom en økt budsjettsatsing (18 mill.)
2. Økte jernbaneinvesteringer, herunder planlegging av Intercity-strekningene (100 mill.)
3. Økning av belønningsordningen for kollektivtransport i Grenland (19,5 mill.)

Gjennom det fremforhandlede budsjettforliket har Venstre fått betydelig politisk gjennomslag, på viktige områder for alle som bor og virker i Telemark.
Dette viser at Venstres politikk er viktig for både Skien, Grenland og Telemark.

Lars Solbakken

Lars Solbakken
Leder Skien Venstre.

Venstre_i_sentrum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**