Budsjettenighet i Oslo

De borgerlige partiene i Oslo bystyre har kommet til enighet om budsjettet for 2015. — Forhandlingene har vært krevende, men jeg er glad for at vi kom til en fortståelse som sikrer byen et godt budsjett for neste år, sier Venstres gruppeleder Toril Berge Flatabø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I avtalen mellom Høyre, Venstre, Frp og KrF videreføres de største prioriteringene, kollektiv og skole, fra byrådets budsjettforslag.

– I avtalen legger vi i tillegg inn en forsterket satsning på eldreomsorg i bydelene og idrettsanlegg over hele byen. Dette viser at de borgerlige partiene i Oslo er klare til å videreføre samarbeidet vi har hatt gjennom 18 år også i neste periode, sier Berge Flatabø.

Toril Berge på Torgdebatt Linderudsenter valg2011

Foto: Carl Johan Støylen

I tillegg til satsningen på eldre og idrett er partiene blant annet enige om å forsterke oppfølgingen av norskopplæring for barnehagebarn, opprettholde biblioteksfilialene Smestad, Rommen, Bjerke og Nordtvedt og utarbeide en fremdriftsplan for utskifting av brannbiler og og annet nødvendig utrykningsmateriell. I tillegg ønsker bystyret å utrede bedre tverrforbindelser i kollektivtrafikken, spesielt i Groruddalen og Søndre Nordstrand.

– Oslo vil med dette budsjettet være godt rustet for utfordringene vi vil møte i årene som kommer. Investeringsnivået er høyt, slik det må være i en by som vokser. Jeg er glad for at vi har kommet i mål med en budsjettenighet på borgerlig side nok en gang, avslutter Berge Flatabø.

Les hele avtalen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**