Hurumbudsjettet – styrker tilpasset undervisning

Budsjettet til Hurum er i havn. I tirsdagens kommunestyremøte ble Rådmannens budsjettforslag med samarbeidspartienes endringer vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Penger, sedler

Foto: Microsoft

– Dette er mindre endringer i kroner, men hovedlinjene er beholdt. Det blir ingen kutt i tilpasset undervisning i skolen og ingen reduksjoner i bemanningen i barnehagene.

– Helsestasjonsarbeidet og helsesøster styrkes, frivilligkoordinatorstillingen opprettholdes og det blir en halv stilling til på Plan- og bygg i tillegg til den ekstra stillingen Rådmannen hadde lagt inn.

– Det blir dessuten bedre dekke på Hurumveiene i og med at asfaltprogrammet mer enn dobles, sier varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V).

– Rådmannen hadde lagt fram et stramt, men realistisk budsjett, og håpet er at det vil gi større budsjettlojalitet i organisasjonen når de virksomhetene som har størst utfordringer har fått økt sine rammer opp til et realistisk nivå. Så blir det jo spennende å se hva som skjer i 2015, sier Homme Mathisen.

– Samarbeidspartiene har hatt et konstruktivt budsjettsamarbeid i år, kommenterer hun videre, vi har alle vært klare på at det var viktig å reversere kutt i skole og barnehage. Tallene viser at den øremerkede styrkingen av tilpasset undervisning i skolen som samarbeidspartiene har gjort at vi har hatt mindre behov for spesialundervisning.

Gunn-Torill Homme Mathisen

Gunn-Torill Homme Mathisen
Foto: Hurum Venstre

– Vi har stor tro på tilpasset undervisning og forebygging og dette klarte vi å styrke. Det er vi veldig glade for, sier varaordføreren.

Les hele budsjettvedtaket her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**