Vis varme

hender-omsorg

De fleste har det godt i Norge. Likevel lever over 70 000 norske barn i fattigdom. Det er ikke Norge verdig. Venstre vil ha et krafttak for å redusere tallet, og iverksette umiddelbare tiltak som vi vet funker. To av dem er å:

  • gjøre barnehageplass billigere for lavinntektsfamilier
  • gi mer av barnetrygden til de som har størst behov for den

 

Krig og konflikt
Som følge av en oppblussing av konflikter har ikke verden hatt flere flyktninger siden andre verdenskrig. Millioner har flyktet fra hjemmene sine, splittes fra familie og ber om hjelp i land som Norge. Venstre vil møte mennesker i nød med en utstrakt hånd.

Vi må ta imot flere flyktninger. Livene til millioner av mennesker er ødelagt som følge av grusomme konflikter, og Norge bør bidra til at flere i nød får en trygg fremtid.

Anja Berggård Endresen, Venstres fylkesordførerkandidat

Mange innvandrere sliter med å komme i jobb. Venstre vil gjøre Rogaland enda mer inkluderende, og gi folk som faller utenfor hjelp til å komme inn i fylkets fargerike fellesskap.


 

Enig? Bli med og sørge for grønn valgseier i 2015!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**