Kommunereform er demokratireform

Større kommune er i seg selv ikke et gode. For Venstre er det viktig at dette blir en demokratireform som styrker det lokale selvstyret og gir folk innflytelse over egen hverdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Ja til mer demokrati

Det er flott at innbyggere som Anne Marie Borgan har en sunn skeptisk til kommunereform, for større kommune er i seg selv ikke nødvendigvis et gode. For Venstre er det viktig at dette blir en demokratireform som styrker det lokale selvstyret og gir folk innflytelse over egen hverdag.

Kommunene er ofte de flinkeste til å løse utfordringene som finnes lokalt. Problemet er at det lokale selvstyret innskrenkes stadig mer av statlig detaljstyring og stortingspolitikeres trang til å blande seg opp i små ting.

For å stoppe utviklingen med sentralisering av makt, må små kommuner bli større slik at de har ressurser og kompetanse til å ta imot flere oppgaver fra staten. I en storkommune vil det være viktig å finne løsninger slik at lokale forhold innad i kommunen ivaretas, som for eksempel bydelsutvalg med reell makt på det lokale tjenestetilbudet.

Drammensregionen er et felles bo- og arbeidsmarked som strekker seg over flere kommuner og har en usunn konkurranse om nye innbyggere. God stedsutvikling i Lier, Nedre Eiker, Svelvik og Sande er viktig for Drammen, for å unngå trafikkvekst gjennom Drammen sentrum. Buskerudbyen er et forsøk på å lage en samordnet areal- og transportplan, men en storkommune vil være å foretrekke for å drive mer forpliktende miljøvennlig planlegging.

Drammen Venstre er positive til å slå seg sammen med omkringliggende kommuner. Vi vil ha et sterk fokus på at kommunereformen blir en demokratireform med innbyggerne i fokus.

Lars Andre Landås

Lars Andre Landås
Gruppelederkandidat for Drammen Venstre

Innlegget sto på trykk i Drammens Tidende, 19. januar 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**