Molde Venstre vil ha bred høring

Molde Venstres årsmøte anmoder om at sentrale aktører tilbake til 2010 høres i sjukehussaka. Følgende resolusjon ble vedtatt:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Årsmøtet i Molde Venstre 19.01.2015 beklager og finner det ikke akseptabelt at samfunnsprosesser har medført så mye hets, sjikane og mistenkeliggjøring som i sjukehussaka.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har vedtatt åpen høring. For å sikre en bred vurdering av praktiseringa av helseforetakslova, anmoder Molde Venstre at sentrale aktører helt tilbake til 2010 blir hørt. Dette gjelder bl.a.:
Fhv. helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen
Fhv. statssekretær Roger Ingebrigtsen
Fhv. helseminister Jonas Gahr Støre
Fhv. styreleder HMN Kolbjørn Almlid
Fhv. styreleder HNR Helge Aarseth

Årsmøtet i Molde Venstre vil uttrykke full tillit til ordfører i Molde, Torgeir Dahl, og gi anerkjennelse for arbeidet som er gjort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**