Programutkast til nytt fylkesprogram

Programkomiteen har utarbeidet ett programutkast for det nye fylkesprogrammet. Utkastet er sendt ut på mail til lokallagene. Det inviteres herved til at alle medlemmer kan sende inn sine forslag til endring i programmet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Buskerud Venstres toppkandidater fylkestingvalg 2015

Foto: Steinar Bleken

Programmet skal endelig vedtas på fylkesårsmøtet helgen 7. — 8. februar. For at alle medlemmer skal ha mulighet til å komme med forslag til endring åpner vi nå for en åpen prosess frem til 30. januar. Frem til denne datoen kan alle som ønsker det komme med skriftlige innspill til programkomiteen.

Forslagene leveres inn på denne linken
eller sendes på epost til [email protected].

For spørsmål eller kommentarer, ta kontakt med leder av programkomiteen og førstekandidat på fylkestingslisten Anders Wengen på telefon 971 36 922, eller e-post [email protected]

Programkomiteen har bestått av Anders Wengen, Sissel Urke, Erik Hørluck Berg, Helge Stiksrud og Tove Hofstad. Programkomiteen ønsker å takke for alle innspill som har kommet inn. Uten dere hadde ikke programmet blitt så bra som det har blitt.

Vi gleder oss til ytterligere tilbakemeldinger og forslag!

Mvh,
Programkomiteen
Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**