Uttalelse: Bygg flerbrukshall på Dælenenga — riv klubbhuset

Oslo Venstre mener det nå må bygges flerbrukshall på Dælenenga. Hensynet til idretten og barn og unge må i denne sammenhengen veie tyngst. Oslo er en by i vekst. Skal det være mulig for barnefamilier å bo i sentrumsnære strøk som bydel Grünerløkka, må man også ha tilgang på idrettsanlegg. Oslo Venstre ber derfor om at vernehensynet i dette tilfellet må vike, og at byutviklingskomiteen ikke vedtar midlertidig forbud mot tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Jarl W. Alnæs fremmet forslaget som fikk tilslutning på Oslo Venstres hovedstyremøte 20. januar.

Jarl W. Alnæs fremmet forslaget som fikk tilslutning på Oslo Venstres hovedstyremøte 20. januar.

Det har i nærmere 20 år vært jobbet med å bygge flerbrukshall i tilknytning til Dælenenga idrettspark. Det eksisterer nå konkret reguleringsplan, men Plan- og bygningsetaten har etter anbefaling fra Byantikvaren vedtatt midlertidig forbud mot tiltak etter at rivesøknaden på det eksisterende klubbhuset forelå.

Dagens klubbhus står på Byantikvarens gule liste. Bygget er i dårlig forfatning og det finnes tilsvarende anlegg på Jordal. I dag brukes klubbhuset som garderobeanlegg for Grüner fotball. I tillegg holder kampsportklubbene Fighter Kickboksing og Sportsklubben av 1909 til i bygget. Samtlige mener anlegget er dårlig egnet etter dagens behov. Grüner håndball må reise til andre lokaler i byen for å drive sin aktivitet. Grünerløkka skole vil i tillegg kunne ha stor nytte av en flerbrukshall på denne tomten.

Flerbrukshall i tilknytning til Dælenenga har vært utredet i flere runder. Alternativer som har prøvd å ivareta vernehensynene er forkastet som uhensiktsmessige da det ikke kan dekke de funksjonene en flerbrukshall normalt skal dekke og vil stå i veien for helårsbruk på kunstgressbanen som har fått undervarme. Behovet for flerbrukshall i området er stort og det finnes ikke andre egnede tomter i nærområdet.

Oslo Venstre mener det nå må bygges flerbrukshall på Dælenenga, og ber derfor bystyret omgjøre Plan og bygningsetatens vedtak om bygge- og deleforbud.

Vedtatt av Oslo Venstres hovedstyre 20. januar 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**