Venstre krever full opprydding hos Saint Gobain

I dag ble det kjent at Saint Gobain har hatt ulovlige utslipp til luft og til grunnen, og at måleprogrammet er mangelfullt. Det er flott at nasjonale myndigheter endelig følger opp Venstres bekymringer gjennom flere år, og nå ser vi fram til en endelig opprydding og forbedring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre har i lang tid krevd utvidede målinger av utslippene, men vi har fått beskjed om at dette ikke er nødvendig. Rapporten viser til at luftutslippene som er meldt inn fra bedriftens side er for lave i forhold til virkelige utslipp. Det er urovekkende.

Petter på Springvannsheia

Foto: SIR

Vi har gjennom lengre tid bedt Miljødirektoratet om svar på luktplagene fra Saint Gobain, men det har ikke kommet svar på disse henvendelsene. Det er godt at Miljødirektoratet har endelig har gjennomført tilsyn.

Vi ser fram til redegjørelsen for bystyret 11. februar, men vi ønsker først og fremst at bedriften gjennomfører umiddelbare tiltak for å rydde opp og etterkomme kravene fra forurensingsmyndighetene. Underrapportering av luftforurensing, nedgraving av spilloljetank og utslipp til grunnen er helt uakseptabelt.

Petter N. Toldnæs
Gruppeleder, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**