Dette er de tillitsvalgte i Hurum Venstre

Anne Sofie Riseng, lokallagsleder Hurum Venstre, Foto: Tove Hofstad

På årsmøtet 26. januar 2015 ble Anne Sofie Riseng gjenvalgt som leder. Her er oversikten over personer som ble valgt til tillitsverv i Hurum Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


STYRET
Anne Sofie Riseng, Tofte, leder, 1 år, tlf. 959 92 151
Merete Haug, Sætre, nestleder, ikke på valg, tlf. 996 40 252
Jack Engen Nygård, Sætre, kasserer, 1 år, tlf. 994 97 795
Gunn-Torill Homme Mathisen, Filtvet, 2 år, tlf. 917 49 885
Christian Dyresen, Klokkarstua, styremedlem, ikke på valg, tlf. 950 71 065
Arne Adolfsen, Sætre, styremedlem, 2 år, tlf. 906 51 657

Styret velger selv sekretær

Varamedlemmer til styret

Finn Dale Iversen, Kana, 1. vara, ikke på valg, tlf. 909 88 350
Mari Myhrene, Kana, 2. vara, ikke på valg, tlf. 916 90 906
Bjørn Lindvig, Filtvet, 3. vara, 1 år, tlf. 410 14 450 / 31 90 69 98

Miljøprisnemnd
Ingrid Gammelsæther, Klokkarstua, 2 år, tlf. 907 70 302
Joseph Wagenheim, Sætre, 2 år, tlf. 917 62 898
Henrik Arctander, Sætre, 1 år

Revisorer
Svein Lesto, Filtvet, 2 år, 32 79 63 12
Inger Johanne Pettersen, Filtvet, 1 år, tlf. 32 79 63 70

Valgkomite
Anne Lise (Lisa) Pettersen, Tofte, 2 år, tlf. 456 15 055
Petter Normann Pettersen, Filtvet, ikke på valg, tlf. 909 58 966

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**