En åpen kommune som lytter til sine innbyggere

Uttalelsen fra Hurum Venstres årsmøte 26. januar 2015 handler om lokaldemokratiet i kommunen vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


En åpen kommune som lytter til sine innbyggere
Et levende lokaldemokrati er en av Venstres kjernesaker. Folk skal bli hørt i saker som angår dem. Dette er også et aspekt ved ytringsfriheten som danner grunnlaget for det samfunnet vi ønsker å ta vare på. Venstres utgangspunkt er det enkelte menneskets personlige frihet og det ansvaret vi har for fellesskapet, for miljøet og for hverandre.

Logo

Foto: AKE

I en liten bygd bør det være særlig kort avstand mellom innbyggerne og de folkevalgte. Hurum Venstre ønsker å la folk komme til orde og lytte til det som blir sagt. Våre standpunkter skal være basert på kunnskap og åpenhet.

De folkevalgte er med på å ta beslutninger som påvirker skole, miljø, verdiskaping og velferd i kommunen vi bor i. Saker skal behandles grundig siden hastverk ofte er lastverk. Vi må ta oss den tid det tar å komme fram til gjennomarbeidede beslutninger i viktige saker.

I Venstre ser vi på det å være folkevalgt som en ombudsrolle. Det betyr at en folkevalgt lytter til personer, organisasjoner og bedrifter, tar opp de utfordringene folk vil løse og er med på å skape et lokalsamfunn bygd på tillit mellom politikere og velgere.

Hurum står foran en rekke saker som kan endre bygda på viktige områder. Den største er kommunereformen. I løpet av et par år vil vi bli del av en større kommune. Hvor stor vet ingen ennå, men det vi vet er at det må legges til rette for dialog med innbyggerne om ulike alternativer.

Tofte har store omstillinger etter at Södra Cell valgte å legge ned produksjonen, noe som påvirker hele kommunen. Sætre står foran den største samlede utbyggingen noensinne. På Klokkarstua skal kommunehuset selges og etterbruken er uviss. Reguleringsplanen for Verket legger til rette for mange års fortsatt drift av sandtaket og Verketryggen kryper nedover.

I Holmsbu gjør man det man kan for å bekjempe fraflyttingsspøkelset. Filtvet skole er vedtatt flyttet til Tofte barneskole. Bygging av ny felles skole ble nedstemt av flertallet i kommunestyret. Behandling av innbyggerinitiativet står på agendaen til kommunestyret i februar. Utfallet av bro/tunnelspørsmålet vil få store konsekvenser for bygda, uansett utfall.

Hurum Venstre har satt søkelys på en rekke dagsaktuelle temaer i Hurum. Vi har arrangert åpne folkemøter om utviklingen av Tofte, vern av strandsonen, bruk av Avgrunnsdalen og grønn politikk. Venstre har satt sammen innledere med vekt på å få fram flere synspunkter og la alle parter komme til orde. Møtene har vært godt besøkt og debatten har vært livlig.

Hurum Venstre har lyttet til grupper som har løftet enkeltsaker; strandsonevern, Verketryggen, bruk av Avgrunnsdalen, skolesaken. Sist men ikke minst har vi løftet saker inn i det offentlige rom gjennom debattinnlegg i avisen. Alt dette skal vi fortsette med i tiden framover. Venstre er en pådriver for en åpen kommune der innbyggerne blir lyttet til og der det er liten avstand mellom innbyggerne og kommunen.

Trykket i Røyken og Hurums Avis 12.02.15

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**