Arkivutdanning på Tynset snarest

– Hedmark Venstre krever i en årsmøteuttalelse at Tynset Studie- og Høgskolesenter gis midler til å etablere arkivutdanning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Hedmark Venstre ser den planlagte helsearkivutbyggingen på Tynset som en stor mulighet i Fjellregionen.

Hedmark Venstre mener det viktigste nå er å komme igang med arkivutdanning på Tynset, som allerede har utløst stor interesse.

Tynset Studie- og Høgskolesenter ser fram til å etablere arkivutdanning i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Målet er å komme igang i 2016 med et deltidsstudium basert på grunnutdanning som kan utvides til en bachelor.

Det som nå gjenstår er å stadfeste at avsatte midler kanaliseres til Tynset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**