Hedmark Venstre krever at kirurgisk akuttberedskap ved lokalsykehusene opprettholdes

– i en årsmøteuttalelse avviser Hedmark Venstre helseministerens forslag om å legge ned den kirurgiske akuttberedskapen på lokalsykehusene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hedmark Venstre avviser helseministerens forslag om å legge ned den kirurgiske akuttberedskapen på lokalsykehus. Forslaget er dessuten i strid med Venstres program. I Hedmark er sykehusene på Tynset og Kongsvinger utsatt.

I sin sykehustale 7. januar sa Bent Høie at sykehus med opptaksområde mindre enn 60.000-80.000 innbyggere må regne med å ikke ha kirurgisk akuttberedskap hele døgnet i framtida. Dette vil ramme halvparten av norske sykehus og forringer sykehustilbudet i Hedmark vesentlig. De ulike avdelingene på lokalsykehusene er innbyrdes avhengig av hverandre. Uten kirurgisk akuttberedskap vil det være vanskelig å opprettholde samme kvalitet på anestesi og medisinsk akuttberedskap, noe som i neste omgang går utover fødetilbudet. Det vil bli svært vanskelig å rekruttere kirurger til avdelinger uten akuttberedskap og slike avdelinger kan ikke være fullverdige turnus-sykehus. Slik vil dette også gå ut over legeutdannelsen.

Eldre pasienter, som det stadig blir flere av, er allerede i stort flertall av dem som bruker lokalsykehusene. De fleste har sykdommer som lokalsykehusene har god kompetanse på å utrede og behandle. De trenger hverdagsmedisin nær seg, ikke høy-spesialisert medisin langt unna. Lokalsykehusene har også tett samarbeid med kommunene i sitt opptaksområde, bl.a. om behandling av og omsorg for gamle.

Hedmark Venstre ber derfor Stortinget om å videreføre kirurgisk akuttberedskap ved lokalsykehus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**