Mandagsmøte 26. januar

Bystyregruppen skal i dag delta på et informasjonsmøte på rådhuset om ny ytre ringvei, og vi vet at mange også ønsker å delta på Nei til Pegida-aksjonen som starter på torvet kl. 18. Derfor ønsker vi velkommen til ordinært gruppemøte på kontoret fra 19.50! Saker til formannskapet og byutviklingsstyret står på agendaen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Saker til formannskapet:
– Høring: Forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter
– Høring – forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten
– Forslag til avtaleprinsipp for utbyggingsavtaler Ringlebekkveien — Torridalsveien, Kalkveien — Ringlebekkveien og Kokleheia – 33/26 mfl – høring
– Forslag til utbyggingsavtale St Olavsvei 45 – 49
– Lindebøskauen, Flekkerøy – 3/11 – Utbyggingsavtale
– Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2. Fastsettelse av planprogram.

Saker til byutviklingsstyret:
– Kommunedelplan Rv 41, Rv 451, ny veg til Kjevik – sluttbehandling
– E39 Rigekrysset – Breimyrkrysset – detaljregulering – sluttbehandling
– Korsvikfjorden industriområde, felt H — detaljregulering, mindre endring — offentlig ettersyn.
– Dvergsnesveien 299 – 96/85 – anneks – søknad om tiltak og dispensasjon
– Slettheitoppen 9 – 14/1647 – påbygg, dispensasjon fra reguleringsplan
– Sømsveien 162 – 56/36 – Midlertidig dispensasjon fra arealformål industri for etablering av byggevareforretning
– Lillemyrveien, detaljregulering, sluttbehandling
– Kristiansand jernbanestasjon — detaljregulering — sluttbehandling
– E18/E39 – Gartnerløkka – Meieriet. Detaljregulering. Sluttbehandling.
– Lindhammeren 41 – 3/166 – snr 1 – Behandling av søknad om dispensasjon for kombinert bruk av sjøbod
– Lindhammeren 43 – 3/166 – snr 2 – Behandling av søknad om dispensasjon for kombinert bruk av sjøbod
– Lindhammeren 45 – 3/166 – snr 3 – Behandling av søknad om dispensasjon for kombinert bruk av sjøbod
– Lindhammeren 47 – 3/166 – snr 4 – Behandling av søknad om dispensasjon for kombinert bruk av sjøbod
– Lindhammeren 49 – 3/166 – snr 5 – Behandling av søknad om dispensasjon for kombinert bruk av sjøbod
– Lindhammeren 51 – 3/166 – snr 6 – Behandling av søknad om dispensasjon for kombinert bruk av sjøbod
– Kuholmsveien 74 – 152/747 – enebolig, søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen.
– “Min Barndoms have”; nytt parkrom i Strandpromenaden/Østre Strandgate 70

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 19.50!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**