Nei til utredning av jernbanetrase H1

– i en årsmøteuttalelse anbefaler Hedmark Venstre H2, H5 eller H6 framfor H1-alternativet. H1 betyr store inngrep i strandsonen med fylling og bro i Mjøsa, rasering av rekreasjonsområdene på Koigen og store inngrep gjennom Hamar Vest. Hedmark Venstre avviser derfor en videre utredning av H1

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Jernbaneverket har nylig lagt ut forslag til planprogram for dobbeltspor på strekningen Sørli-Brumunddal til offentlig ettersyn, med høringsfrist 15. februar. Jernbaneverket foreslår å kun gå videre med konsekvensutredning av to alternativer for dobbeltsporet gjennom Hamar. De to alternativene er H1 som får store konsekvenser for strandsonen og Hamar Vest, og hvor dagens stasjon beholdes, og H5 med en ny stasjon ved Vikingskipet.

Hedmark Venstre krever at H2 og H6 utredes i tillegg til H5, med følgende begrunnelse:
H2, H5 og H6 er alle alternativer for en god jernbaneløsning og gir Hamar mulighet til å åpne byen mot Mjøsa som gir rom for byutvikling og rekreasjon. H2 forutsetter tunnel og stasjon under byen. H5- og H6- alternativet innebærer en stasjon ved Vikingskipet. Dette er en svært god plassering av stasjonen, med sentral beliggenhet for Hamar og omegn med lett tilgang til de store hovedferdselsårene og gode muligheter til parkeringsplasser, bussterminal og næringsbygg i umiddelbar nærhet.

H6-traséen samler tog og vei (E6) i en samferdselskorridor. Dermed begrenses inngrepene i naturen slik at byens strandsone og dagens trasé nordover forbi Jessnes blir spart. H5-alternativet går i tunnel ved Børstad og går videre under byen og Furuberget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**