Oslo Venstre søker medarbeider

Vi søker deg som kan bidra til at organisasjonen har høyt aktivitetsnivå i Oslo og bydelene, vil og kan bistå med valgkampaktiviteter som rushtidsaksjoner, stands, dørbankaksjoner med mer. I tillegg vil du få ansvar for drift av medlemsregisteret og med det utstrakt medlemskontakt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Oslo Venstre søker en medarbeider i perioden fra februar frem til valget 2015. Oppstart i stilingen er så snart som mulig. Stillingen er 50% fra tiltredelse til 31. juli, og i 100% fra 1.august — 30. september.
I perioden blir aktiviteten i Oslo Venstre stadig mer valgkamprettet.

Aktuelle arbeidsoppgaver
– planlegging, gjennomføring og oppfølging av medlemsregister
– bistå lokallag med forberedelse og praktisk gjennomføring av aktiviteter
– bistå sekretariatsleder med forberedelser og gjennomføring av større arrangement, så som sommerfest og valgkampåpning
– forefallende kontorarbeid
– svare på henvendelser

Egenskaper som vil bli vektlagt hos søker
– evne til å jobbe selvstendig og være selvgående
– gjennomføringsevne
– ordenssans
– erfaring fra organisasjonsarbeid
– god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
– gode sosiale egenskaper og samarbeidsevner

Arbeidstid er fleksibel, men knyttet til arbeidsoppgavene slik at deltakelse på enkelte møter (kveld/helg) må påregnes. Lønn etter avtale.

Søknad med kortfattet CV sendes snarest senest innen 13. februar til [email protected]. Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen, kan du ta kontakt med sekretariatsleder Helene Z Skulstad på epost [email protected] telefon 99497974.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**