Åssiden vil ha idrett, kulturhus og mindre trafikk

Innbyggerne på Åssiden sa klart i fra om sine ønsker på Bydelskonferansen onsdag. De vil ha idrettshaller og aktivitetsområder, kulturhus og lengre Bragernestunnell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Over 50 mennesker møtte på bydelskonferanse på Åssiden onsdag for å høre om kommunens planer for Åssiden de neste 20 årene. De var fornøyd med forslag om nye bruer over elven og utbedring av gangveier og elveparkområder. De var tvilsomme til utbygging på Travbanen og kvaliteten i prosjektet. Flere etterlyste forlengelse av Bragernestunnelle. Det er for mye trafikk i Rosenkrantzgaten.

Skisse av mulig situasjon på Bybrua i Drammen

Foto: Ståle Sørensen

Venstre er enig i de fleste innleggene som kom. Vi har jobbet for å omgjøre Rosenkrantzgata til bydelsgate. Vi er skeptiske til for tett bygging på Travbanen. Vi vil ha friidrettsbanen og fotballhallen til bydelen. Vi vil ha helårsaktivitet i Aron. Vi vil ikke bygge i marka, for stiene er gull verdt for en bydel med 12000 innbyggere. Vi vil ha bybane, utbedring av elveparken og flere områder for uorganisert aktivitet. Dette skal vi jobbe videre med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**