Møte om kommunereformen

Logo: Kristiansand Venstre

Førstkommende mandag ønsker vi velkommen til møte om kommunereformen! Dag Vige, som leder kommunereformgruppa til Agder Venstre, inviterer alle Venstres lokallag i regionen til samlingen. På møtet vil det bli gitt informasjon om den pågående prosessen, og vi drøfter hvordan vi tilnærmer oss debatten i våre kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Dag Vige 2011

Foto: WestFoto/Henning Vik

Møtet er mandag 2. februar, og starter 18.30 på Venstres kontor i Kongensgate 34 i Kristiansand!

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**