Velkomen til fylkesårsmøtet 14. og 15. februar

Velkomen til fylkesårsmøtet 14. og 15. februar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


i Hotel Quality, Sørlandsparken.

Møteplan:

Laurdag 14. februar
10.00 Velkomen og konstituering
Val av møteleiarar, sekretærar, fullmaktsnemnd, redaksjonsnemnd og tellekorps.
1030-1130 Politisk foredrag ved stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn: Grøn vekst
1130-1230 Politisk debatt
1230-1330 Lunsj
1330-1400 Fylkesprogrammet, innleiing
1400-1530 Fylkesprogrammet, debatt og voteringar. Frist for endringsforslag til programmet er 14. februar kl 1200.
1530-1545 Pause
1545-1645 Politiske fråsegner
1700-1800 Valkampen 2015
2000 Middag

Søndag 15. februar
0900-1300 Parallellsesjonar
A. Lokallagsleiarkurs
B. Talekurs Hans Ivar Kristiansen, Logografia
1300-1400 Lunsj
1400-1500 Agder Venstre – Årsmelding, rekneskap 2014, budsjett 2015, kontingent 2016, eventuelle vedtektsendringar
1500-1600 Separate årsmøte i Vest-Agder Venstre og Aust-Agder Venstre
Årsmelding, rekneskap, kontingent 2016, og val av landsmøteutsendingar
1600 Avslutning — Premieutdeling i mediekonkurransen sidan lokalpolitisk nettverkssamling i september.
Slutt

Alle sakspapir blir lagt ut på denne sida 3. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**