Lederen i Røyken og Hurums Avis skaper feil inntrykk

Foto: Microsoft

Hurum Venstre vil derfor presisere at partiet gjennom hele prosessen har gått inn for alternativet med å bygge ny skole på Tofte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

I lederartikkelen i RHA 27 januar ble det skapt et inntrykk av at posisjonen i Hurum sto samlet om rehabilitering av Tofte skole framfor ny felles skole for Tofte og Filtvet.

Hurum Venstre vil derfor presisere at partiet gjennom hele prosessen har gått inn for alternativet med å bygge ny skole. Vi har stått tydelig fram med vårt syn også før innbyggerinitiativet ble lansert.

Vi ser på forslaget om utbygging av Hurum ungdomsskole til 1-10 skole som en meget god løsning. Vi håper at flere partier kan samle seg om dette alternativet.

Etter vår oppfatning vil det være framtidsrettet og av stor betydning for utviklingen i Søndre Hurum å starte bygging av en ny moderne skole nå.

Gunn-Torill Homme Mathisen
Christian Dyresen
Hurum Venstre

Innlegget ble trykket i Røyken og Hurums Avis 03.02.15

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**