Valgnemnda foreslår landsmøteutsendinger

Valgnemnda i Agder Venstre foreslår disse utsendingene til Venstres landsmøte i Tromsø 10.-12. april:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Aust-Agder
Delegater i tillegg til landsstyremedlem Sara Sægrov Ruud:
Hans Antonsen, Grimstad
Jacob Handegard, Arendal
Cecilie Kyllingstad, Evje og Hornnes
Arnt Gunnar Tønnesen, Grimstad
June Marcussen, Tvedestrand
Kathrin Pabst, Grimstad

Vara:
1. vara: Beate Andreassen, Lillesand
2. vara: Kai Ove Sandåker, Gjerstad
3. vara: Martin Tan, Arendal
4. vara: Kjetil Nyjordet, Grimstad
5. vara: Line Øvernes Mørch

Vest-Agder:
I tillegg til landsstyremedlem Torunn Sandvand:
Stein Inge Dahn, Mandal
Roger Fromreide, Kristiansand
Beate Marie Johnsen, Farsund
Finn Kydland, Flekkefjord
Melissa Tveit, Unge Venstre
Ivar Bergundhaugen, Kristiansand

Vara:
1. vara: Harald Storaker, Lyngdal
2. vara: Karianne Øien Andreassen, Songdalen
3. vara: Per Olav Skutle, Lindesnes
4. vara: Arild Berge, Søgne
5. vara: Mina Strand Fjeldheim, Kristiansand (Unge Venstre)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**