Årsmøte 7. – 8. februar 2015

Velkommen til årsmøte i Buskerud Venstre! Vi gleder oss til å være på Thon Hotell Bjørneparken i Flå, lørdag til søndag 7. – 8. februar 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Program dag 1

09:30 Registrering og kaffe
10:00 Fylkesårsmøtet settes, velkomst
Sak 1/2015 Godkjenning: innkalling, saksliste, forretningsorden
Sak 2/2015 Åpning og konstituering
• Valg av møteleder og varamøteleder
• Valg av referenter, fullmaktsnemnd, protokollunderskrivere, tellekorps
• Valg av redaksjonsnemnda
Sak 3/2015 Protokoll fra Buskerud Venstres fylkesårsmøte 2014
Sak 4/2015 Politiske uttalelser / leder red.nemnda
Sak 5/2015 Tale ved leder/ Rebekka Borsch
Sak 6/2015 Årsmelding fra fylkesstyret / nestleder Erik H Berg
Sak 7/2015 Årsmelding fylkestingsgruppen /gruppeleder Helge Stiksrud

11:30 – 11:45 Kaffepause

Sak 8/2015 Regnskap 2014, budsjett/valgkampbudsjett 2015 v/Kasserer Hallvor Lilleslett
Sak 9/2015 Strategi og handlingsplan 2015-2017, v/fylkesleder Rebekka Borsch og regionssekretær Per Martin Berg
12:15
Sak 10/2015 Venstre nasjonalt + grønn vekst v/stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad

13:00 – 14:00 Lunsj

Sak 11/2015 Generell politisk debatt
14:30
Sak 12/2015 Valgprogram 2015

16:15 – 17:00 Kaffepause

Sak 13/2015 Skolering nye nettsider
18:30 – 19:30 Parallellsesjoner
* Skolering av lokallagsledere
* Redaksjonsnemnda jobber med uttalelser
* Programkomiteen jobber med endringsforslag/uttalelser

20:00 Middag på hotellet

Program dag 2

09:00 Møtestart
Sak 12/2015 Programarbeidet fortsetter
Sak 14/2015 Behandling av innkomne forslag
Sak 15/2015 Behandling av politiske uttalelser
10:30
Sak 16/2015 Kommunereform v/Andre Skjelstad

11:00 – 11:15 Kaffepause

Sak 17/2015 Generell politisk debatt
12:00
Sak 18/2015 Nominasjonsprosesser i Buskerud Venstre v/ordfører Hallvor Lilleslett + Rebekka Borsch
12:30
Sak 19/2015 Valg av medlemmer til fylkesstyre, valgkomité

13.00 – 14:00 Lunsj

Sak 20/2015 Valg av landsmøteutsendinger
Sak 21/2015 Aktiviteter fremover:
* LPN,
* Venstre-venn
* Venstres landsmøte
* Listearbeidet
* Vervekampanje
Sak 22/2015 Avtakking og eventuelt

16.00 Møteslutt og vel hjem!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**