Åpner for nytt minnesmerke/plakett

Foto: Venstre

Kulturkomiteen gikk torsdag inn for at det ikke skulle påføres nye navn på de eksisterende minnesmerkene over falne i andre verdenskrig. Samtidig åpnet kulturkomiteen for at det kunne etableres et nytt minnesmerke/plakett e.l. i tilknytning til de eksisterende minnesmerkene på Solsiden og på Søndeled.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det ble først foreslått at det skulle stå en veiledende tekst uten navn som f.eks “Til minne om våre falne i krig og i fredens tjeneste” jf pkt 3 i saksforarbeidet, men etter forslag fra Line Paulsen (V) ble det presisert at det skulle påføres navn til falne som av ulike årsaker var uteglemt eller utelatt fra de eksisterende minnesmerkene. Det ble også presisert at nye oppføringer ble forbeholdt falne fra andre verdenskrig.

Kulturstyrets flertall ville ikke foreslå inndekning av kostnadene over disposisjonsfondet, men overlot til formannskapet å finne inndekning av kostnadene. Dermed falt Jan Einar Henriksen (V) forslag om å dekke kostnadene (til restaureringen av minnesmerket på Søndeled og til eventuelle nye minnesmerker på Solsiden og på Søndeled) via disposisjonsfondet.

Økonomisk konsekvens
Jeg synes det var naturlig å fremme forslag om inndekning, som en konsekvens av de forslag til vedtak som ble fremlagt under behandling av saken. Nå håper jeg flertallsvedtaket om å overlate spørsmål om inndekning til formannskapet ikke forsinker bestilling slik at ønsket om å avduke det nye minnesmerket allerede 8. mai 2015 ikke nås sier Henriksen.

Det beste ville være om bystyret nå skjærer gjennom og bevilger nødvendige midler til oppføring og ikke bidrar til en unødvendig forsinkelse avslutter Henriksen, og legger til: Dette handler ikke om å være løssluppen med kommunale midler, men handler om å ta ansvar og rette opp det mange mener er en gammel urett mot enkeltperson(er) som ga sitt liv under andre verdenskrig, og som ikke fikk den heder de fortjente!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**