Opphev forbud

The Beggar
The Beggar, Foto: Michel (https://www.flickr.com/photos/41156309@N08/12574083413/)

Man kan ikke forby fattigdom og man kan ikke straffe medmenneskelighet. Lillesand har politivedtekter som ivaretar ro og orden på offentlig sted. Venstre mener at forbudet, som fikk et knapt flertall i bystyret i Lillesand, må oppheves.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Torsdag i forrige uke trakk regjeringen det nasjonale forslaget om
tiggeforbud etter at det ble klart at det ikke lenger hadde
Senterpartiets støtte. Sp har gjort en anstendig, men nødvendig
snuoperasjon når de nå trekker støtten til et nasjonalt
tiggerforbud og heller ikke vil straffe medvirkning til tigging slik
Justisdepartementet foreslår. Man kan ikke forby fattigdom og man kan
ikke straffe grunnleggende medmenneskelighet

Dagens lovverk er tilstrekkelig for å motvirke menneskehandel og
annen kriminalitet. Dette argumentet må gjelde like godt for et
lokalt som et nasjonalt forbud. Lillesand har politivedtekter som
ivaretar ro og orden på offentlig sted. Venstre mener at forbudet,
som fikk et knapt flertall i bystyret i Lillesand, må oppheves.

Lillesand Venstre

Jarle Langeland og Signe Idsøe Røed

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**