Oslo Venstre vil bygge tettere og grønnere

ÅRSMØTE 2015: Oslo Venstre er ferdig med voteringen over miljø- og byutviklingsdelen av kommunevalgsprogrammet. – Med dette programmet tar vi Oslo videre til å bli en enda grønnere og mer moderne by, sier førstekandidat Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Oslo Venstre vedtok i dag første del av sitt nye bystyrevalgprogram. Partiet gikk inn for å fortette ved knutepunktene og prioritere gående, syklende og kollektivtrafikk foran privatbilisme.

Byråd Guri Melby

-Oslo er i sterk vekst og stor endring. Det gir muligheter til å skape en enda bedre by gjennom god byutvikling. Venstre vil sikre gode nærmiljøer, gjennom enkel tilgang på grøntområder for lek, idrett og naturopplevelser i gangavstand fra der folk bor, sier Guri Melby, Oslo Venstres førstekandidat til bystyrevalget i 2015.
-En god byutvikling er en grønn byutvikling. Konsentrert bebyggelse, korte avstander og god tilgang på kollektivtransport gir lavere utslipp og mindre energibruk, fortsetter hun.

Nok boliger — til alle

Espen Ophaug

Tilstrekkelig boligbygging for å møte befolkningsveksten er en av Oslos største utfordringer. Venstre har derfor vedtatt et mål om at boligbyggingen i Oslo øker betydelig, slik at det fra 2017 ferdigstilles minst 4000 nye boliger årlig.

-Vi må sikre at de som ikke klarer å skaffe seg en bolig på det åpne markedet også får et godt sted å bo. Derfor vil vi ha flere, bedre og mer varierte kommunale boliger, der barnefamilier prioriteres høyest, sier Espen Ophaug, leder i Oslo Venstre.

Redusere behovet for bil
Venstre vil også planlegge boligområder med sikte på redusert bilbruk, blant annet ved å legge private og offentlige dagligtjenester i nærheten av der folk bor, og gi syklistene og kollektivtrafikken et kraftig løft.

Venstre vil også:
•Prioritere fotgjengere, sykkel, kollektivtransport og nytte- og varetransport foran privatbilisme
•Øke andelen av Oslopakke 3 som går til kollektivtransport til minst 70 prosent totalt, og minst 80 prosent i Oslo
•Ferdigstille Fornebubanen innen 2021
•Sørge for at store arbeidsplasser som hovedregel lokaliseres tett på kollektivknutepunkter
•Ha en restriktiv holdning til bygging av høyhus, men tillate dem der de glir naturlig inn i bymiljøet, er del av en overordnet plan og ikke bryter med Oslos topografi
•Planlegge flere områder av byen med en kvartalsstruktur og en tetthet tilsvarende kvartalsbebyggelsen på Frogner, Majorstuen, Grünerløkka og Torshov
• Redusere kravet til antall parkeringsplasser når man bygger ut i områder med god kollektivdekning

Programmet i sin helhet blir lagt ut etter årsmøtets slutt søndag 8. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**