Oslo Venstres bystyregruppe søker sekretær

Oslo Venstres bystyregruppe består av 5 valgte bystyrerepresentanter og 10 vararepresentanter. I tillegg har gruppen et sekretariat bestående av gruppesekretær og én politisk rådgiver. Gruppen ønsker å utvide sitt sekretariat med én person i 50% stilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Arbeidsoppgavene for stillingen vil inkludere forefallende kontorarbeid som møteforberedelse (servering, kopiering og distribusjon av papirer, reservering av møterom etc), sentralbord/resepsjonsvakt, postdistribusjon og en del skrivearbeid (mediearbeid og saksforberedelse).

Det søkes kandidater med stor arbeidslyst og god samarbeidsevne og rolleforståelse. Kjennskap til Oslo kommunes politiske styringssystem vil være en fordel. Det bes om at søkere legger ved minst én skriveprøve, i tillegg til kortfattet søknad og CV. Søknaden sendes på e-post til [email protected]. Kjennskap til Oslo Venstres politikk og organisasjon er en forutsetning for stillingen.

Det tilbys lønn i henhold Oslo kommunes lønnstabell, trinn 4. Noe kveldsarbeid må påregnes. Evt. overtid kompenseres gjennom avspasering/utvidet ferie. Tiltredelse etter avtale.

For spørsmål om stillingen, kontakt gruppesekretær Kristin Dubland Marken på tlf. 926 94 014 eller epost [email protected].

Søknadsfrist søndag 22. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**