Staten, KOG og grønn teknologi

Foto: Tove Hofstad

I følge Lp står regjeringen med Høyre og Fremskrittspartiet fast på intensjonen om et nedsalg av statens eierandel i Kongsberggruppen (KOG). Men det får de ikke flertall for i Stortinget for øyeblikket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

ØysteinSenum

Foto: Tove Hofstad

Venstre var aktiv medvirker til at regjeringen foreløpig har stoppet denne saken. Venstres medlem i næringskomiteen, Pål Farstad, var blant dem som ba om at myndighetene må legge forholdene til rette for at KOG kan utvikle seg videre fra den sterke teknologibasen som er i konsernet.

Kongsberg Venstre har vært en sterk pådriver for at Venstres Stortingsgruppe skulle gå i mot nedsalg i KOG, og vi har fått gjennomslag for våre argumenter. Det skyldes blant annet at Venstre sentralt har lagt merke til den oppslutningen Venstre har på Kongsberg.

Dessverre er det slik at næringsminister Mæland ikke har gitt opp saken, og vi må derfor regne med at den kan komme opp igjen. I mellomtiden må vi arbeide for at viktigheten av statlig eierskap i KOG blir synliggjort, og videreutviklet. Det bør gjøres ved at behovet for det som populært kalles grønn teknologi får fotfeste i norske forsknings- og utviklingsprosjekter. Staten må som aktiv eier i KOG legge til rette for utvikling av grønn teknolog i samarbeid med aktuelle forskningsmiljøer. Noen vil sannsynligvis mene at dette ikke kan/skal kombineres med produksjon av forsvarsmateriell. Jeg mener det er helt feil holdning, og at nettopp KOG’s utvikling av sivil produksjon gjennom mange år har vist at denne kombinasjonen er en suksess.

Kongsberg Venstre vil fortsatt bruke sin nøkkelrolle i denne saken, slik at grunnpilaren i Kongsbergs næringsliv ikke skal bli gjenstand for uforutsigbare eierforhold i fremtiden.

Øystein Senum
Venstres ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**