Gjennomslag for Venstre i sak om ny flerbrukshall på Dælenenga

20. januar 2015 vedtok Oslo Venstres hovedstyre en uttalelse om å bygge flerbrukshall på Dælenenga, der klubbhuset står i dag. Nå legger byrådet frem sak der de sier ja til riving av det gamle klubbhuset, og ja til bygging av ny hall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


BU-medlem for Venstre på Grünerløkka, Jarl W. Alnæs fremmet forslaget som fikk hovedstyrets tilslutning. -I dag er jeg veldig glad. Dette er en sak jeg har jobbet med siden 90-tallet. At byrådet nå endelig skjærer gjennom betyr at vi er et langt steg på vei mot realiseringen av flerbrukshall på Grünerløkka, sier Alnæs.

Det har i nærmere 20 år vært jobbet med å bygge flerbrukshall i tilknytning til Dælenenga idrettspark. Dagens klubbhus står på Byantikvarens gule liste. Bygget er i dårlig forfatning og det finnes tilsvarende anlegg på Jordal. -Det gamle klubbhuset har kun fungert som garderobe for fotballen, kontor og treningslokaler for kampidrett. Med en moderne flerbrukshall vil mange flere kunne nyte godt av den. Skolene i området vil kunne bruke den på dagtid, Grüner ILs håndballtilbud vil kunne vokse og vender “hjem” og det vil også bli tilgjengelig for bevegelseshemmede. Nye idretter vil også kunne få en arena, sier Alnæs.

Delenenga2

Byantikvaren anbefaler midlertidig forbud mot tiltak for å verne det eksisterende klubbhuset. -Det er aldri noe morsomt når vern står mot samfunnets behov. I denne saken har man i flere runder utredet alle mulige alternativer. Jeg tror nesten hver sten har vært snudd for å prøve å kombinere verneinteressene og idrettens behov. Når det har vist seg å ikke være mulig, synes jeg det er riktig å velge barn og ungdom denne gangen. Vern er viktig, men ikke om det går på bekostning av levekårene til barn og unge, sier Alnæs.

Oslo Venstres hovedstyres uttalelse legger vekt på at det må være mulig for barnefamilier, som bor sentrumsnære strøk som bydel Grünerløkka, å ha tilgang på idrettsanlegg. -Behovet for flerbrukshall har vært der i lang tid. Med stadig nye byggeprosjekter, økt befolkning og ønske om at barnefamiliene blir, blir det helt avgjørende at det også finnes idrettsanlegg her, avslutter Alnæs.

Hele uttalelsen kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**