Styret i Haugesund Venstre

Leder: Svein Abrahamsen

Nestleder: Karoline Kolstø

  • Styremedlem: Bernt Norvalls
  • Styremedlem: Grethe Vangsnes
  • Styremedlem: Are Bu Nilsen

Varamedlemer: Ole Reiersen, Ellen Seljestokken og Andreas Kraaljeveld Enerstvedt