Styret i Haugesund Venstre

Leder: Svein Abrahamsen

  • Styremedlem: Mette Lothe
  • Styremedlem: Sarah-Stephanie Skjoldevik Buganim
  • Styremedlem: Chris Dahl
  • Styremedlem: Bernt Norvalls
  • Styremedlem: May Britt Vihovde (Gruppeleder i bystyret)

Varamedlemer: Karoline Kolstø, Are Bu Nilsen og Siri Torvestad Nerheim

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**