Til innhold

Svein Abrahamsen

Svein bor på Solvang i Haugesund kommune han jobber som Førsteamanuensis i bedriftsøkonomi ved Høgskulen på Vestlandet, studiested Haugesund. Han har tidligere vært vararepresentant for Venstre til Stortinget, og medlem av regional- og kulturutvalget. Svein er i dag vararepresentant til bystyret i Haugesund, og fast møtende vara til fylkestinget i Rogaland. På fylkesnivå er han også medlem i opplæringsutvalget. Han er leder i Haugesund Venstre og styremedlem i Rogaland Venstre.

Hvorfor meldte du deg inn i Venstre?

«Jeg ble medlem i Venstre for å engasjere meg i utviklingen av samfunnet og delte partiet sin ideologi om frihet og felleskap.»

Hva er dine hjertesaker?

«Jeg ønsker å sikre god økonomisk styring i kommunen for å sikre gode tjenester til innbyggerne nå og i framtiden. Inkludering og like muligheter for alle er viktige saker for meg. Samtidig vil jeg være med på å skape en skole som ser hver enkelt elev, og bevare den flotte naturen vår.»