Valgliste til kommunevalget 2015

1. Jonas Stein (kumulert)
2. Irene Dahl (kumulert)
3. Kine Bergheim (kumulert)
4. Morten Skandfer (kumulert)

5. Erik Iversen
6. Marie Fangel
7. Saynab Mikalsen
8. Nils-Arne Johnsen
9. Håvard Sørlie
10. Anne Grete Skavhaug
11. Arne-Wilhelm Theodorsen
12. Åsmund Grammeltvedt
13. Mbachi Msomphora
14. Øystein Nilsen
15. Linda Stein
16. Bjørn Kaldhol
17. Adeline Broust Tiede
18. Else Marie Øvrebø
19. Jørn Bjørnhaug
20. Øyvind Ravna
21. Paul Pedersen
22. Ingunn Mosand-Gjerde
23. Eigil Thorsen
24. Jørn Weines
25. Thorbjørg Hroarsdottir
26. Bodil Carlson
27. Thomas Engelskjøn
28. Martine Guttormsen
29. Bernhard Siebert
30. Jan Tore Olsborg
31. Jonas Hansen
32. Elin Sandvik
33. Astrid Høgestøl
34. Sindre Palmberg
35. John-Egil Svinsås Johansen Magga
36. Berit Kirpatrick
37. Eirin Bjørnstad
38. Roger Lockertsen
39. Ketil Sundelin
40. Alf-Inge Elvegård Selstad
41. Arne Karlsen
42. Bjørn Einan
43. Hege Sirkka
44. Kenneth Ruud
45. Bitten Barmann-Jenssen
46. Maria Granhøy-Markussen
47. Aud Jektvik
48. Markus Sørensen
49. Johan Petter Barlindhaug

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**