Venstre får støtte for å styrke Gjøvikbanen

Venstre fremmet nylig forslag på Stortinget om å øke kapasiteten og frekvensen i lokaltogtrafikken. Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen sier nå at det vil være aktuelt å sette i gang nye tiltak på Gjøvik- og Kongsvingerbanen i de kommende budsjettene, og støtter Venstres forslag om økt satsing på lokaltogtrafikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Abid Q. Raja

Foto: Aschehoug

– Nå er det momentum for å gjøre tiltak på Gjøvikbanen de neste årene. Det vil Venstre sørge for å utnytte, sier Abid Raja (V), som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Ketil Kjenseth

Foto: Venstre

– Venstre mener vi må planlegge for timesavganger til Gjøvik og få inn nye togsett. Det er klart dette blir avgjørende for oss i de kommende budsjettforhandlingene, sier Ketil Kjenseth (V), stortingsrepresentant fra Oppland.

-Med denne avklaringen fra samferdselsministeren mener jeg vi har fått dekning for at Gjøvikbanen nå ikke blir glemt i bunken av store utbygginger på InterCity-triangelet og andre strekninger. Dette lover godt for et bedre tilbud når ny anbudsperiode skal lyses ut fra 2018, sier Kjenseth og peker på betydningen av en tiltaksplan år for år. I år er det satt av penger til ny trafostasjon på Gjøvik.

– Lokaltogene er en viktig del av Norges arbeid for å redusere klimautslipp. Økt kapasitet og flere avganger på Gjøvikbanen er ett av virkemidlene og er viktig for mange både i Oslo, Akershus og Vest-Oppland. Det er svært gledelig at samferdselsministeren signaliserer at det er aktuelt med både nye tog og å gjøre tiltak for å få flere avganger på denne strekningen, sier Kjenseth.

– Jeg merker meg at Solvik-Olsen sier at Jernbaneverket har ønsket å prioritere investeringstiltak som vil styrke lokaltogtrafikken på Gjøvik- og Kongsvingerbanen, men ikke hatt rom til det i budsjettet. Nå er det et klart flertall på Stortinget for å gå lenger i jernbaneinvesteringer enn det gjeldende NTP legger opp til. Jeg er derfor veldig optimistisk for togreisende i området, og lover at Venstre vil fortsette kampen for Gjøvik- og Kongsvingerbanen, avslutter Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**