Forslag til uttalelse: Fra svart til grønn vekst på Agder

Ca. 10 000 arbeidsplasser på Agder er knyttet til leveranser innenfor petroleumssektoren.
Med synkende oljepriser og utsikter for lavere investeringsgrad globalt, så er vår region spesielt sårbar.
Store, internasjonale selskaper på Agder,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


som for eksempel National Oilwell Varco (NOV), Sevan Marine og MacGregor har bygget opp en unik kompetanse gjennom flere tiår i oljeindustrien. Disse har levert boreutstyr til en stor andel av borerigger i verden, og er også dominerende innen leveranse av avanserte forankrings- og lastesystemer for flytende enheter.
Denne kompetansen kan legge grunnlag for vekst i den sterkt voksende «grønne økonomien». Skal det skje, må det satses på forskning og utvikling.
Universitetet i Agder (UiA) har i samarbeid med blant annet NODE-klyngen tatt initiativ til å etablere et nasjonalt senter for forskning, utvikling og innovasjon ved fakultetet for teknologi og realfag ved UiA i Grimstad, den såkalte «Sørlandslaben», der første skritt er et pilot- og testsenter innenfor mekatronikk; Mechatronics Innovation Lab.

Stor-skala testing og pilotering er en svært viktig fase for industrialisering av forskning, og på dette området er det hull i virkemiddelapparatet.
Agder Venstre etterlyser en satsing fra regjeringens side. Første mulighet til å vise handlekraft er revidert nasjonalbudsjett i mai.

Arendal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**